Khổ, vô thường, vô ngã

Vô thường nên ta thấy ra được vạn vật vô ngã, và bản thân ta cũng vậy. Thân này vô ngã, tâm này vô ngã vậy ta thật là ai?

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhờ khổ mà ta bắt đầu có cơ hội dừng lại và nhìn vào trong để thấy được việc tiếp theo mình nên làm gì.

Nhờ có vô thường mà ta biết được điều gì rồi cũng sẽ qua, kể cả nỗi khổ ngày hôm nay ta phải chịu.

Vì vô thường nên ta thấy ra được vạn vật vô ngã, và bản thân ta cũng vậy. Thân này vô ngã, tâm này vô ngã vậy ta thật là ai?

Giây phút ta nhận ra mình thật là ai, giây phút đó ta thấy đời như một giấc mộng. Vì đời như một giấc mộng nên ta chẳng còn bám chấp vào đâu vì thế ta không cần xả ly nhưng vẫn tự động xả ly.

Xả ly sẽ đưa đến đoạn tận sân hận, tham lam và mê mờ. Ba nguồn năng lượng tham, sân và si được đoạn tận thì trạng thái trong sáng rỗng lặng, tịch tịnh nội tâm được thực chứng, niết bàn được thực chứng.

Sống đẹp giữa vô thường

Pháp Nhật