Khoan dung và tôn trọng tư tưởng, tín ngưỡng của người

Hỏi: Người Phật tử phải đối với người khác tư tưởng, khác đạo như thế nào là đúng?
355326988_594976119427754_3293661361611134902_n

Đáp: 

Ðối với người khác đạo, khác tư tưởng, Phật tử không nên kỳ thị, kiêu hãnh mà nên chân thành tìm hiểu so sánh tư tưởng hay tín ngưỡng của người khác.

Nhất quyết không nên tranh luận với mục đích chống đối, chinh phục hay khinh miệt tín ngưỡng, tư tưởng của kẻ khác.

Cũng như người yêu hoa, mình có quyền yêu thứ hoa mà mình thích nhất nhưng không ai lại chê bai thứ hoa mà người khác thích.

Phật tử yêu kính đạo Phật nhưng luôn luôn tìm hiểu, khoan dung và tôn trọng tư tưởng cũng như tín ngưỡng của người khác.

Đừng tranh cãi về tín ngưỡng

HT. Thích Thiện Châu