Không có gì là nhất định!

Con mới có duyên được nghe được đọc các câu trả lời hỏi & đáp của thầy, con cảm thấy từ đó con hiểu ra nhiều thứ trong Pháp, hoá ra không cầu kỳ không phức tạp như trước nay con vẫn tưởng.

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy!
Như lời Thầy luôn dạy mình biết “quan sát và nhận biết, thấy sự việc như nó đang là” để sống thức tỉnh với hiện tại, nhưng đôi khi con thấy cuộc sống có nhiều thứ khiến mình thấy khó chịu, nếu mình “tránh” đi để không nổi sân hoặc mình rời sự quan tâm của mình khỏi những việc đó để không thấy phiền não, như vậy thì lại là “trốn tránh”, còn nếu như con “ở lại” và nổi lên cơn sân thì con thấy như vậy không tốt cho sức khoẻ tinh thần của con lắm, vậy con nên làm thế nào thì đúng vậy Thầy?
Con mong Thầy sức khoẻ và bình an. Kính Thầy!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Không có gì nhất định. Khi cần tránh thì cứ tránh, khi cần đối diện để thấy rõ thân tâm mình trước hoàn cảnh thế nào thì cứ đối diện. Sáng suốt rõ biết là được.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh