Không có trí tuệ thì tình thương là gì?

Hỏi: Tình thương trước, trí tuệ sau là đúng nhất phải không thầy? Tình thương với bản thân và tất cả chúng sinh, còn trí tuệ là yếu tố hỗ trợ.

 
70045674_1735170969948289_1318344811417174016_n

Đáp: Ngược lại, chỉ khi có trí tuệ mới có tình thương đích thực, không có trí tuệ tình thương sẽ chỉ là luyến ái.

Trí tuệ là sự nghiệp của người học Phật

HT. Viên Minh