Khuyến tu

Đời không báo trước vô thường/ Ai người tỉnh thức – tìm đường để tu/ Nếu không muốn sống mịt mù/ Mau buông xả bớt – công phu quay về!

 

328720556_736872368009774_2691580463060764946_n

Người suy tính mãi bạc tiền

Sao không tính thử ưu phiền bao năm

Tính chi những thứ xa xăm

Ngay đây, nhẫm thử, trăm năm được gì?

Được bao nhiêu giọt từ bi

Được bao nhiêu gói sầu bi trong đời?

Được bao nhiêu phước cho người

Được bao nhiêu phút mĩm cười thong dong?

Được bao nhiêu nghiệp gieo trồng

Được bao nhiêu niệm sáng trong nhẹ nhàng?

Được bao nhiêu khắc bình an

Được bao nhiêu tiếng than van tị hiềm?

Được bao nhiêu phút lặng yên

Được bao nhiêu niệm tâm thiền sáng trong?

Biết đời rốt cuộc là Không

Mà sao tính mãi thêm chồng nghiệp duyên!

Người thử dừng lại ngồi yên

Xem đem tất cả đổi tiền được chăng?

Mà lòng vẫn mãi lăng xăng

Chạy theo vật chất cuốn phăng an bình

Đến khi mòn cuộc nhân sinh

Thì tâm hốt hoảng đi tìm chổ nương

Đời không báo trước vô thường

Ai người tỉnh thức – tìm đường để tu

Nếu không muốn sống mịt nù

Mau buông xả bớt – công phu quay về!

 Nhân sinh vô thường

Sư cô Trúc Lan Nhã