Là người học Phật, bạn có sợ khổ và sợ đọa lạc vào cảnh giới xấu không?

Tôi đoan chắc rằng dù tin vào các cảnh giới đó hay không bạn vẫn có sự sợ hãi. Thế nhưng, hằng ngày vẫn đang ra vào nơi ấy mà ta không hề hay biết.

Khi tâm an lạc, thiện lành, thanh cao.., thì ở cõi chư thiên

Khi biết tu thân, hành thiện, tích đức…thì đang ở cõi người

Khi lòng sân hận, hung tàn, bạo lực…thì đồng hoá với Atula

Khi sầu não, bứt rứt, khổ đau… thì ngang cảnh địa ngục

Khi tham ăn khát uống, thèm thịt tươi, máu sống… thì đồng hàng ngạ quỷ

Khi sống bản năng, không biết đâu lành giữ, có ăn vội mừng chẳng biết thiện lương… thì với súc sanh đồng đẳng.

Tâm thức tạo ra cảnh giới

126808002_116676736926640_4523529129827512091_n

Sáu cõi hàng ngày do tâm mình biến hoá mà ra, đâu cần chờ gì đến ở kiếp sau đoạ lạc. Ở ngay đây sáu cõi cũng đủ đầy, thiếu tỉnh giác thì rớt ngay vào nơi tương ứng.Khéo tu tập hai cõi trên lưu ngụ, không biết tu trì thì những cõi xấu ở chung.

Ai ơi nhớ đến phút lâm chung, tâm nào trội sẽ sa vào cõi ấy!

Người biết tu tập khác người si mê ở chổ tỉnh giác trong mỗi niệm thiện ác, để tâm an lành cả hiện tại lẫn mai sau.

 

Vào ra ba cõi sáu đường

Bởi không thấy rõ vô thường sát-na

Chỉ vì chấp chặt “ cái ta”

Vô minh tạo tác mà ra sáu đường!

Tâm này biến hoá khôn lường

Phật- phàm chỉ ở “Con Đường Thấy Ra”

Nương nơi cảnh giới Ta-bà

Mà thành giác ngộ hay qua luân hồi

Thấy ra bản ngã tô bồi

Vô minh biến mất, luân hồi tự buông!

Sư cô Trúc Lan Nhã