Lá số tử vi và bài toán đời người

Thưa Thầy cho con hỏi, lá số tử vi dựa vào ngày giờ sinh của mình có đáng tin không ạ?

Khi Đức Phật và các vị Đại Thánh sinh ra thường có thầy xem tướng số, và tiên đoán sau này sẽ trở thành bậc đại nhân. Tuy nhiên bữa trước con vào bệnh viện phụ sản thấy có người mẹ đang chọn ngày giờ sinh cho em bé để sinh mổ, bác sĩ cho chọn ngày giờ để lấy em bé ra.

Xin Sư ông chỉ dạy.

Lá số tử vi không phải là chính, mà thái độ của mình với lá số tử vi ấy mới là chính yếu.

Lá số tử vi không phải là chính, mà thái độ của mình với lá số tử vi ấy mới là chính yếu.

Trả lời: Đúng là năm-tháng-ngày giờ sinh có liên quan đến diễn biến cuộc đời sau này. Cuộc đời mỗi người giống như một bài toán thôi, ví như nếu sinh là 1-2-3 thì sau này thành mấy vậy…

Bên Trung Hoa có môn Tử Vi suy đoán cuộc đời của một người dựa trên các ngôi sao tượng trưng cho các yếu tố cấu thành đời sống con người. Một số nơi khác thay vì dùng ngôi sao thì họ dùng các con số để tính ra cuộc đời của một người. Cũng giống nhau thôi.

Lá số tử vi nói cho mỗi người về kịch bản đời sống của họ, có thể tạm gọi là một “đời sống nền”, từ nền tảng này mỗi người có quyền thay đổi nó, chứ không phải là cố định.

Lá số tử vi của Thầy là có ba người vợ, sau đó 45 tuổi sẽ tu hành rồi đắc đạo. Nhưng hồi Thầy còn trẻ thì đang lúc chiến tranh hai miền dữ dội lắm. Gia đình Thầy thì một nửa ở miền Nam, một nửa lại ở miền Bắc, nếu sống tại gia lấy vợ, sinh con thì thể nào cũng phải đi lính, và thế nào cũng là “hai anh em đánh nhau”. Vậy Thầy mới nghĩ “nếu cuối cùng cũng đi tu thì đi tu sớm cho rồi, chứ để chi tới 45 tuổi mới đi”. Và Thầy 20 tuổi đã đi tu, nên đâu có ba đời vợ như tử vi nói đâu. Mình có thể thay đổi mà (cười).

Nhưng giờ Thầy nghĩ lại, thấy lẽ ra mình lấy vợ đúng hơn. Nếu Thầy lấy vợ thì tới 45 tuổi đã tu hành đắc đạo, mà giờ Thầy 20 tuổi đã đi tu nên tới 65 tuổi mới giác ngộ được. Chắc do lấy ba vợ khổ quá nên đắc đạo mau hơn, còn mình vô tu sớm chưa thấy được cái khổ nên đôi lúc cũng “mộng mơ” (cười), vậy mới kéo dài tới 65 tuổi.

Như vậy thái độ của mình đối với Sinh nghiệp mới là quan trọng, chứ không phải bản thân sinh nghiệp ấy. Cuộc đời của một người có thể là giàu hay nghèo, học cao hay học thấp sao đó, những cái đó không quan trọng. Thái độ của người ấy đối với đời mình, đối với cái “nghèo hay giàu”, với cái “học cao hay học thấp” đó mới là quan trọng. Người ta hay dùng từ “chuyển nghiệp”, kịch bản hay đời sống nền là có sẵn, nhưng thái độ nhận thức và hành vi của mình về chính đời mình có thể chuyển đổi. Nếu có thái độ nhận thức và hành vi đúng thì với bất kỳ kịch bản cuộc đời có như thế nào cũng đều giác ngộ được cả, chứ không phải cần có một điều kiện gì đó khác.

Riêng Thầy thấy, không biết có đúng không (cười), rằng mỗi người khi sinh ra đã được cung cấp tất cả các yếu tố để giác ngộ, bao gồm cả các yếu tố về cuộc đời, cũng như yếu tố nơi tâm hồn của người ấy. Ví như một người sinh ra phải sống cả đời trong bệnh hoạn, nhưng chính người ấy lại có nhiều cơ hội để giác ngộ. Một người khác sinh ra được sống sung sướng với địa vị, thành công nhưng chưa chắc đã giác ngộ được. Vậy quan trọng không phải “kịch bản” đời mình là bệnh hoạn hay mạnh khỏe, mà thái độ của mình đối với cái “bệnh hoạn” hay “mạnh khỏe” ấy như thế nào?

Lá số tử vi không phải là chính, mà thái độ của mình với lá số tử vi ấy mới là chính yếu. Lá số tử vi chỉ nói cho mình biết cuộc đời mình nó là như vậy. Quan trọng là qua kịch bản cuộc đời ấy mình có học ra được bài học giác ngộ hay không, chứ không phải để mình tìm cách thay đổi cái kịch bản này thành kịch bản khác. Cái mình cần làm là giác ngộ ra chính đời mình…

*Ghi chép từ Trà Đạo Bửu Long chia sẻ bởi Here & Now

Hoà thượng Viên Minh