Lạc một dòng tâm

Đi ngang qua dòng tục/ Dính muộn phiền, khen chê/ Vướng những niệm si mê/ Lạc lối về an tịnh. 

Đi ngang qua suy thịnh 

Dính những niệm ghét-thương 

Vương vấn cuộc vô thường 

Tâm theo đường phiền não. 

 

Đời có đâu thật, ảo 

Do tâm, tưởng vận hành 

Tất cả chỉ Duyên Sanh 

Đang yên lành, như thị! 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Người hóa thành mộng mị 

Bởi theo tưởng mà đi 

Pháp vốn dĩ Vô Vi 

Có gì ngoài khái niệm?! 

 

Ai tự mình quán nghiệm 

Tường tận những diệt sinh 

Tuệ Giác tự khai minh 

Thấy liền chân tịnh đạo. 

 

Đời chỉ là cuộc dạo 

Ai tỉnh giác, tường minh 

Thấu tỏ lẽ Duyên Sinh 

Yên bình trong sinh tử. 

Sư cô Trúc Lan Nhã