Làm người nên học tu

Người không biết tu tâm dưỡng tính, dù giàu sang phú quý cũng ít hạnh phúc an lạc. Chỉ cần vài tập tính xấu ác như hay sân si cố chấp, đố kỵ cũng làm cho bản thân họ bất an dài dài.

 

Người dân của nhiều quốc gia phương Tây luôn tự hào và khẳng định tôn giáo mà họ tin theo. Đôi khi họ còn đồng nhất khái niệm người có tôn giáo là người có đạo đức và ngược lại.

Một bộ phận người Việt Nam ta lại e ngại thậm chí sợ nói ra tôn giáo mà mình tin theo. Nhiều người không biết rằng, ở Việt Nam ta, niềm tin tôn giáo là quyền được luật pháp bảo hộ. Vì vậy cho nên, thói quen tâm lý này, có lẽ cần được thay đổi.

Người có niềm tin tôn giáo, sống đời lương thiện đạo đức, hài hòa tích cực hướng thượng, là điều cần phát huy khuyến khích góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp cao thượng hơn.

Người tin theo đạo Phật thường được chỉ dạy và khuyến khích học hỏi và thực hành sống theo lời dạy nhân văn và minh triết của đức Phật.

Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng

316130231_579909354141385_3093887924646729080_n

Một số người cư sĩ, Phật tử, người có lòng tin Phật pháp họ nghĩ rằng học tu là việc của Tăng Ni, những người xuất gia còn họ chỉ cần tín ngưỡng phụng thờ Phật Bồ Tát là được.

Thật ra tu học là việc cần thiết cho tất cả mọi người. Ai muốn sống an vui hạnh phúc ý nghĩa thì nên tu học theo lời dạy của Phật.

Học là học hỏi, tìm hiểu để hiểu đạo lý, có tri thức

Tu” nghĩa là sửa. Sửa cái dở thành cái hay; sửa cái ác thành cái thiện; sửa nóng nảy thành điềm đạm; sửa tật xấu thành tính tốt…..

Người không biết tu tâm dưỡng tính, dù giàu sang phú quý cũng ít hạnh phúc an lạc. Chỉ cần vài tập tính xấu ác như hay sân si cố chấp, đố kỵ cũng làm cho bản thân họ bất an dài dài.

Trong Phật giáo năm phẩm chất là người là không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không gian dối và không rượu chè bài bạc hút xách. Người không tu dưỡng 5 đức tính này sẽ có nguy cơ mất thân người, mất đi phẩm chất làm.người

Nói đơn giản tu tập là phát triển những đức tính tốt đẹp của mỗi con người như thương người, bao dung, chân thật, siêng năng, từ bi, nhẫn nại, tha thứ, Đồng thời nhận diện, chuyển hóa, dứt trừ những thói hư, tật xấu, tính ác của bản thân như: ích kỷ, tham lam, cố chấp thù hận, ganh ghét, dối trá, độc ác, lười biếng…

Đời sống của ai, thể hiện được nhiều tính tốt trong lời nói, hành động, suy nghĩ hướng thiện từ bi, tích cực là đời sống nhiều niềm vui hạnh phúc.

Đời sống bộc lộ nhiều điều ác đức, gây tổn hại người, vật và thiên nhiên, trong lòng ôm nhiều sự cố chấp thù ghét, ích kỷ thì sẽ luôn đau khổ không vui.

Có thể nói, muốn sống hạnh phúc an vui thì phải có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Ai có đạo đức tốt, người ấy sống hạnh phúc an vui.

Chất lượng sống của con người phụ thuộc vào đức tính của người đó.

Như vậy, sống vui hay sống khổ là do chính ta lựa chọn

Tu tập phát triển những đức tính tốt đẹp, tăng trưởng trí tuệ và phước đức là điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống hướng đến hạnh phúc mà mỗi con người đều mong muốn.

Tu phước trí

Tâm có định

Tỉnh giác từ bi

Nhẫn hòa hỷ xả

Vui hạnh phúc

TS.Thích Hạnh Tuệ