Làm sao để giúp đỡ người thân đã qua đời nếu biết họ chưa thể đầu thai?

Hỏi: Thỉnh thoảng con nằm mơ thấy người thân đã qua đời hơn hai mươi năm trước, có phải biểu thị là họ vẫn chưa đầu thai hay không? Hay là đang ở cõi ngạ quỷ? Con phải làm thế nào để giúp đỡ họ?

 

Ảnh minh họa.

 

Ảnh minh họa.

Đầu thai chuyển kiếp theo quan điểm Phật giáo

Đáp:

Sự việc này ở trong “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” đã nói rất rõ ràng, bất luận người thân quyến thuộc đã qua đời bao lâu, hoặc là bạn bè, người quen biết, bạn mộng thấy họ, đại khái nói không đầu thai thì là quá ít, tuyệt đại đa số đầu thai về đâu? Đến cõi ngạ quỷ. Là thật.

Quỷ và người là cảm ứng nhạy bén nhất, họ đến cầu bạn giúp đỡ, vì bạn hiện nay học Phật rồi, nên họ cầu bạn giúp đỡ. Bạn có thể tụng cho họ một bộ kinh, niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu, niệm mấy vạn tiếng Phật hiệu hồi hướng cho họ, như vậy là được. Nếu là người thân, là ông bà tổ tiên của mình, thì bạn có thể cúng cho họ một bài vị ở trong niệm Phật đường, mỗi ngày đều hồi hướng cho họ, làm như vậy là đúng rồi.

HT. Tịnh Không