Làm sao để giúp người thân chuyển hoá?

Hỏi: Làm sao con có thể giúp những người thân của con chuyển hoá, nhiều lần con muốn giúp nhưng điều nhận lại sự phản ứng. Mong thầy chỉ dạy thêm cho con.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Chúng ta sẽ không thể giúp được ai, nếu người đó chưa sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ. Vì thế bạn không cần phải cố thay đổi ai cả, chỉ cần bản thân sống thật bình an và hạnh phúc thôi.

Rồi chính nhờ năng lượng bình an và hạnh phúc bạn lan tỏa, người thân của bạn một lúc nào đó sẽ nhận ra và cũng có mong muốn được bình an và hạnh phúc như bạn.

Đến lúc này chính người thân của bạn sẽ tìm đến bạn và chủ động hỏi bạn, và đây cũng là lúc chín mùi để giúp cho người thân thấy ra con đường an vui mà bạn đang đi.

Tâm lý chung của tất cả chúng ta là khi ta nhận được một giá trị thật sự tốt đẹp nào đó, ta đều có khát khao mong muốn lan tỏa nó đến người thân, nhưng nếu người thân chưa sẵn sàng đón nhận thì ta cũng phải cần kiên nhẫn.

Ta không thể ép một ai đó làm điều gì khi họ chưa sẵn sàng. Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương, và cũng là dấu ấn của thành công.

Chuyển hóa cũng cần có đủ nhân duyên!

Pháp Nhật