Làm sao để nâng căn cơ lên?

Hãy tha thiết lễ Phật sám hối, dâng niềm kính tin tuyệt đối đến mức nếu vì Phật mà phải chết ta sẵn sàng chết ngay lập tức. Phải như vậy sự cảm ứng mới xuất hiện. Rồi nhờ lòng kính Phật tuyệt đối như thế, ta mới bắt đầu “năn nỉ” xin Phật.

2

“Căn cơ” là gì?

Đầu tiên hãy lễ Phật sám hối, đây là căn bản của mọi pháp tu. Hãy tha thiết lễ Phật sám hối, dâng niềm kính tin tuyệt đối đến mức nếu vì Phật mà phải chết ta sẵn sàng chết ngay lập tức. Phải như vậy sự cảm ứng mới xuất hiện. Rồi nhờ lòng kính Phật tuyệt đối như thế, ta mới bắt đầu “năn nỉ” xin Phật.

Chư Phật sẽ cảm động nếu chúng ta xin Phật điều này trước nhất : “Xin cho con thấy được lỗi của mình”. Đây là nguyện ước căn bản nhất, đúng đắn nhất. Phật sẽ cưng vô cùng bởi đứa con này sau nhiều năm ngu si, lỳ lợm, bướng bỉnh, kiêu ngạo, gian tham, tàn khóc, ác độc triền miên…nhưng ngày hôm nay, nó đã xin một câu đúng vào cái chìa khóa mở tung cánh cửa mầu nhiệm. Và từ một đứa “con ghẻ” ngoài đường, chúng ta sẽ tức khắc được trở thành con ruột của chư Phật.

Xin cho con luôn biết lỗi mình

Xin cho con tôn trọng chúng sinh

Xin tình thương ngập tràn pháp giới

Xin cả đời chẳng ngại hy sinh…

Ai thấy được lỗi mình, người đó sẽ tự nhiên chuyển được tâm, tăng trưởng trí tuệ, tích lũy nhiều phước lành và chỉ sâu 5 năm sau căn cở đã tiến triển, biết đâu chỉ 10 năm sau đã bắt đầu thuyết pháp được.

TT. Thích Chân Quang