Làm sao để quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ?

Hỏi: Xin thầy dạy cho con pháp thực tập hạnh buông xả, vì con rất muốn quên đi quá khứ cũng như quên đi những gì đã đi qua nhưng tâm con vẫn không thể để xuống được?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Quá khứ sao phải quên, nó đã được lưu trữ kỹ càng trong bộ nhớ, là kho tài liệu cần thiết khi cần đến, đó không phải những bài học quý giá giúp con chuyển hoá nhận thức và hành vi hay sao, xoá nó đi như những người bị tai biến muốn nhớ lại cũng không được mới khổ.

Hãy để quá khứ yên đó, bây giờ con chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại thì có gì quấy rầy con được đâu?

Một hạt giống nẩy mầm trong đống rác nhưng rác đã trở thành nhựa cây nuôi lớn sự trưởng thành và đơm hoa kết trái.

Không có quá khứ là rác, sao có hoa thơm trái ngọt bây giờ?

HT. Viên Minh