Làm sao để thoát khổ?

Muốn thoát khổ thì phải tự nhận về mình cực khổ nhiều hơn cái cực mà cuộc đời đè lên vai mình. Nhưng việc nhận về mình cực khổ gấp nhiều lần cái cực khổ của cuộc đời đem đến không phải chỉ khởi ý muốn mà đã thành tựu.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng ta phải có bốn tâm sau để có đủ sức nhận về mình trách nhiệm nhiều hơn:

Thứ nhất là thiết tha, khát khao làm phước, đừng lười biếng. Ta quay lại nhìn xem tâm mình đã có tâm khát khao làm phước chưa. Nếu chưa thì nhanh chóng trang bị vì thiếu điều đó rồi đời ta sẽ bất hạnh. Ai cũng phải ươm trong tâm mình, gắn trong tâm mình ý niệm khát khao làm phước. Làm phước cũng có nghĩa là làm tình nguyện – những điều không ai bắt nhưng ta tình nguyện làm nhiều hơn trách nhiệm của mình.

Thứ hai là tìm việc làm phước. Khi đã khát khao làm phước rồi thì ta phải chủ động xoay sở, tìm việc làm phước, không thụ động ngồi chờ mọi người đưa việc tới.

Thứ ba là khi đã tìm được việc làm phước rồi thì hoặc là tự làm, hoặc rủ thêm người làm, hoặc là thấy người đang làm phước thì vào phụ giúp.

Thứ tư là khi làm được việc phước rồi thì ta không chấp công, không than mệt và còn muốn làm nữa.

Đây là bí quyết, là chìa khóa để ta cực khổ nhiều hơn cái cực mà cuộc đời đè lên vai ta. Cực khổ mà cuộc đời đè lên vai ta là 100 ký thì ta sẽ đi tìm thêm 100 ký nữa gánh lên vai mình, như vậy ta mới dần thoát ra khỏi cái khổ cực.

TT. Thích Chân Quang