Làm sao để vượt qua khổ đau bị phản bội trong hôn nhân?

Con có một nỗi khổ là chồng con có người khác ở bên ngoài. Anh chỉ gặp cô này một lần thôi mà đã si mê tới bây giờ. Con buồn lòng quá nên đề nghị chia tay nhưng anh không chịu. Con chỉ biết cầu Phật và niệm Phật để bình an và hy vọng con có thể chuyển nghiệp.

Hỏi:

Cô gái đó đang ở Việt Nam nên không gặp thường xuyên, một năm chỉ một lần thôi. Nhưng anh chịu khổ làm việc để dành dụm tiền bạc cho cô.

Nhiều người nói với con là anh bị trúng bùa. Theo con biết bùa ngãi không phải là chuyện mê tín dị đoan vì đức Phật đã thuyết Thủ Lăng Nghiêm cho Ngài Ananda. Con muốn hỏi làm sao biết được là người bị bùa ngãi? Và có cách trị không? Con nghe là khi bị, không những bị kiếp này mà còn ảnh hưởng đến kiếp sau nữa.

Con quá mệt mỏi. Con chỉ biết cầu Phật và niệm Phật để bình an và hy vọng con có thể chuyển nghiệp. Con xin Thầy giúp con.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Gốc của mọi đau khổ là ở chính con. Chính con đã chọn lựa cho mình bài học này, vậy tốt nhất là con nhẫn nại để học ra bài học của chính mình. Hãy nhìn lại để thấy ra chính mình trước. Gốc chưa vững thì gió lay sẽ đổ. Nếu gốc vững thì ngọn có lay cũng chẳng sao. Con không thể đặt cược hạnh phúc của con vào những yếu tố bên ngoài, vì hạnh phúc chỉ có trong lòng con.

Nếu con xem hạnh phúc là điều kiện bên ngoài mà con phải dành lại cho bằng được thì con sẽ mãi mãi khổ đau, vì không bao giờ có hạnh phúc ở ngoài con. Hạnh phúc chỉ có khi con nhận chân được bản chất của mình và cuộc sống.

Vậy đây là cơ hội tốt nhất để con nhận chân được bài học của mình. Thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ không phải là mục đích của đời sống mà là bài học để con thấy ra ý nghĩa đích thực của nó. Hãy can đảm để đối diện với sự thật và học ra bài học tuyệt vời của mình. Khi con thấy ra sự thật con sẽ cám ơn tất cả bài học mầu nhiệm này.

 Làm sao để vượt qua nỗi khổ đến từ chính gia đình mình?