Làm sao hiểu đúng được tình yêu thương?

Hỏi: Tình thương, tình yêu là một thứ rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi người, nhất là thanh niên, thanh nữ. Nhưng có không ít người hiểu từ này rất mơ hồ hoặc hiểu nhiều cách khác nhau. Làm sao hiểu đúng được tình yêu?

 

85244736_477084922983405_8748748747300667392_n

Đáp: 

Có người nói, tình yêu là sự ích kỷ, sự chiếm hữu lẫn nhau. Khi yêu nhau, mình tự cho rằng, người kia là “của mình”. Tức là sau khi yêu nhau, người kia trở thành “Vật sở hữu của mình”.

Có người thương con bằng cách, mọi thứ bắt con làm theo ý mình, từ học hành, đến ăn mặc, vui chơi, bạn bè, thậm chí cưới vợ gả chồng cũng làm theo sự sắp xếp của mình, hễ trái lời là giận dữ, là quát mắng, là từ con, chửi con bất hiếu.

Không cần biết con mình nghĩ gì, cần gì, và mong muốn những gì. Như vậy gọi là rất thương con. Dù nói ra, hay không nói ra, nhưng có nhiều người đang sống với cách suy nghĩ về tình thương, tình yêu như vậy.

Nhưng có lẽ họ không biết rằng, chính cách nhìn nhận chưa thấu đáo, không rõ ràng về tình thương như vậy, là nguyên nhân của rất nhiều nỗi đau, sự đổ vỡ xảy ra trong đời sống hàng ngày.

Một trong những lý do, nhiều gia đình ly dị, tan vỡ, chính là do hiểu không rõ sự thật về tình thương, tình yêu. Tình thương chân thật là tình thương trong sáng vô ngã, không có ích kỷ, không chiếm hữu, không cố chấp.

Tình thương, tình yêu này gần với tâm từ bi của đức Phật. Ai hiểu rõ và thực hành theo tâm từ bi của Phật sẽ có được tình thương, tình yêu chân thật.

Nếu tình thương, tình yêu mang tính chiếm hữu, ích kỷ, cố chấp là nguyên nhân của khổ đau, thì tình thương, tình yêu chân thật là sự nâng đỡ che chở lẫn nhau, làm cho cuộc sống bớt khổ hơn, ấp áp tươi đẹp hơn.

TS.Thích Hạnh Tuệ