Làm thế nào để bình tĩnh trước “cái ta” hiếu thắng?

Con chào thầy! Con có một việc chưa thông mong thầy khai thị giúp.

Câu hỏi:

Việc là khi con bi người khác tấn công, mặc dù sự việc con không sai, nhưng khi con chọn sự im lặng không đáp trả thì con rất khó chịu và luôn bất an, ngay cả tâm và thân. Nhưng khi con đáp trả thì con không có cảm giác như vậy. Mong thầy chỉ dẫn con phải làm sao. Con cảm ơn thầy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Đáp trả thì thoả mãn được cái “ta” hiếu thắng nên cảm thấy dễ chịu, không đáp trả thì cái “ta” không cam tâm nên cảm thấy bức bối, bất an. Thường tự soi sáng để rõ biết những trải nghiệm đó thì con có thể hiểu mình hơn và dễ bình tĩnh sáng suốt hơn trước những điều nghịch ý.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh