Làm thế nào để giúp cho ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc được siêu thoát?

Đây là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm đến.Tổ Tiên của chúng ta những người đã chết điều mong mỏi duy nhất và tha thiết của họ là trông nhờ vào sự giúp đỡ của con cháu .

 

Do đó con cháu cần phải tu học phật pháp y theo phương pháp Phật đã dạy .Đây là phương pháp có hiệu quả nhất nhưng trong Phật pháp có đến 8 vạn 4 nghìn pháp môn.

Pháp môn trì danh niệm Phật là phương pháp dễ tu mà mau chóng đạt kết quả nhất, nếu chúng ta thật sự phát tâm muốn cứu độ thân bằng quyến thuộc ông bà tổ tiên Vĩnh viễn xa lìa ác đạo thì bạn phải mạnh dạng bước vào niệm phật đường chân thật niệm phật, đồng thời phải có tâm kiên cố.

Trong cuộc sống dù có nhiều bận rộn, một tuần ít nhất bạn phải đến niệm phật đường một ngày .Niệm phật vì ai, vì giúp đở thân bằng quyến thuộc hiện kiếp củng như thân nhân nhiều kiếp đã qua, công đức này thật là vô cùng to lớn. Một ngày như vậy bạn hãy buông xả thân tâm vạn duyên thế giới bên ngoài, dùng tấm lòng chân thành thanh tịnh từ bi, đồng thời với tâm niệm báo ân để niệm Phật, được như thế thì việc niệm phật của bạn mới có kết quả tốt và nhất là đối với ông bà cha mẹ tổ tiên đã quá cố của bạn được vô cùng lợi lạc, công Đức của bạn thật là to lớn.

Cách niệm Phật hồi hướng cho người mới mất

69

Có nhiều người thắc mắc làm sao để biết được ông bà tổ tiên quyến thuộc vào lúc nào mới thoát khỏi ác đạo. Xin thưa rằng ngay lúc bạn phát tâm chân thật niệm Phật thì họ lập tức thoát khỏi ác đạo, bởi vì việc làm của bạn chân thật không giả dối thì liền được cảm ứng chứ không phải chờ đến lúc bạn niệm Phật công phu thành khối họ mới được siêu thoát.Tuy nhiên nếu công phu của bạn thành khối nghĩa là tâm không xen tạp không gián đoạn có thể gọi là chứng tiểu quả thì phước báo của họ sẽ được sinh lên thượng thiện đạo trời, người, Atula, trường hợp công phu của bạn không ngừng nâng cao thì thân bằng quyến thuộc của bạn sẽ không bao giờ trở lại ác đạo.

Đến đây bạn đã hiểu rõ hai mặt lý và sự của công đức niệm Phật rồi thì từ nay bạn phải biết làm thế nào khi phát tâm niệm phật để đền đáp công ơn sâu dày đối với cửu huyền thất tổ ông bà tổ tiên của bạn. Một khi công phu niệm Phật của bạn đã thành khối thì không những thân bằng quyến thuộc của kiếp này mà thậm chí đến nhiều đời nhiều kiếp không biết hoặc không thể nhớ họ vẫn được siêu độ. Nghĩ đến việc này nếu chúng ta không siêng năng nổ lực tu hành thì chúng ta thật có lổi với ông bà tổ tiên của mình. Do đó khi bước vào niệm Phật đường chúng ta phải mang cái tâm tri ân báo ân để niệm Phật, chính cái tâm này là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tinh tấn dũng mãnh không ngừng .

Hôm nay họ vẫn còn kẹt trong tam ác đạo không có khả năng giải thoát, họ hoàn toàn trông cậy ở chúng ta, những người hiểu Phật pháp, hiểu giáo lý y giáo phụng hành thì không những giúp họ ra khỏi cảnh khổ mà mọi tai kiếp hiện tại trên toàn thế giới đều có thể hoá giải, có thể đạt đến quốc thới dân an như trong kinh Đức Phật đã nói, vì thế niệm phật không chỉ cho bản thân mình mà cho thân bằng quyến thuộc và tấc cả chúng sinh … Bạn hãy nhớ niệm Phật là cho tất cả chúng sinh ……

Thích Tuệ Nhật