Làm thế nào để giúp đỡ người bệnh đang hôn mê bất tỉnh vãng sanh?

Hỏi: Người bị bệnh nhất tâm cầu sanh Tây phương Tịnh Độ nếu như lúc bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, người nhà nên làm thế nào để giúp đỡ người bệnh vãng sanh?

 

01

Đáp:

Lúc này tốt nhất là dùng máy niệm Phật, dùng tai nghe đeo vào tai người bệnh để nghe âm thanh niệm Phật, vừa không làm phiền người khác, mà người bệnh lại có thể nghe được Phật hiệu.

Người nhà ở bên cạnh nhỏ tiếng trợ niệm giúp người bệnh, trợ niệm phải tương đồng với âm điệu của máy niệm Phật, như vậy thì người bệnh rất được thọ dụng.

Chướng ngại vãng sanh của người đời là gì?

HT. Tịnh Không