Làm thế nào để sống an vui khi đã từng gây đau khổ cho người khác?

Hỏi: Thưa Thầy con đã từng làm tổn thương, gây khổ cho người khác, bây giờ biết Phật Pháp con rất hối hận, con phải làm thế nào để cho hết sự hối hận, tội lỗi trong con thưa thầy, để con có thể sống an vui được ạ?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Hối lỗi có hai loại: Một là ân hận, ray rứt, lo sợ, buồn chán…thuộc về bất thiện. Hai là biết rõ lỗi mình, ăn năn sám hối để tích cực điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng tốt…thì thuộc về tâm thiện. Vậy con cần những điều sau đây:

1. Chuyển hóa từ nhận thức một qua nhận thức hai

2. Sám hối hoặc xin lỗi để được tha thứ

3. Tích cực sống theo thiện pháp (làm lành lánh dữ và giữ tâm trong sạch).

HT. Viên Minh