Lời nguyện diệt tâm đố kỵ

Tâm đố kỵ rất nguy hiểm cho cuộc đời của chúng ta. Người nào không thoát được tâm này thì ba đường ác sẽ mở ra, không biết ngày nào sẽ kéo mình đi xuống. Vì tâm đố kỵ nguy hiểm như vậy nên chúng ta không được xem thường.

Mở lòng yêu thương, mong mọi người thành công từ trong suy nghĩ cho đến lời nói và việc làm. Được vậy thì tâm đố kỵ tan biến, bản thân mình an vui và mọi người cũng an vui.

Mở lòng yêu thương, mong mọi người thành công từ trong suy nghĩ cho đến lời nói và việc làm. Được vậy thì tâm đố kỵ tan biến, bản thân mình an vui và mọi người cũng an vui.

Đây là một tâm vô cùng bất thiện, thậm chí có thể gọi là ác tâm. Người có tâm đố kỵ không thể nói đến chuyện giải thoát, giác ngộ chỉ chờ đến ngày đọa địa ngục mà thôi. Tâm đố kỵ rất nguy hiểm và hậu quả của nó cũng thật khủng khiếp.

Tâm đố kỵ sâu lắm, chỉ khi nào ta chứng Thánh mới diệt được nó. Nhưng bây giờ mình chưa chứng Thánh, mình dùng một cái ý để kiềm nó lại, để cho nó không khởi cái ý nghiệp đố kỵ lên.

Vì vậy khi lễ Phật ta nguyện với Ngài như thế này: “Xin Phật gia hộ cho ai cũng giỏi hơn con, hay hơn con, tài hơn con. Nguyện cho con chỉ người thấp hơn, kém hơn, để con giúp, con hỗ trợ những người khác làm việc. Con xin nguyện đứng sau, ngồi dưới, dâng hai tay, quỳ gối để phụng sự mọi người”.

Mình cứ cầu như vậy hoài, được khoảng một năm, hai năm bỗng nhiên cái ý đó kìm cái tâm đố kỵ lại không nhúc nhích được nữa, cho tới ngày mình chứng Thánh luôn, là nó không bao giờ khởi được, là nó mất luôn và mình không tạo nghiệp nữa.

Thượng toạ Thích Chân Quang