Long An: Ni sư Hằng Liên thuyết giảng tại trường hạ tịnh xá Ngọc Tâm

Sáng ngày 10/6/2024 nhằm ngày 5/5 năm Giáp Thìn, tại trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm – Long An, NS. Thích Nữ Hằng Liên – Giảng viên HVPGVN tại tp. Hồ Chí Minh; Giảng sư NGHPKS đã chia sẻ thời pháp về Đại kinh và Tiểu kinh Xóm ngựa với chư ni hành giả nơi đây.

 

Những ngày đầu mùa an cư, chư Ni được hòa nhau trong năng lượng yêu thương của quý Ni trưởng sách tấn cùng nhau tu học. Nhân dịp này Ni sư đã gửi đến chư hành giả bài pháp tác thành Sa môn được trích trong Đại kinh & Tiểu kinh Xóm ngựa thuộc Trung Bộ Kinh do chính kim ngôn Đức Phật thuyết giảng tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assupara (Xóm ngựa). Đây là lời dạy cốt lõi trong các pháp tác thành Sa môn mà Đức Tổ sư đã thực thi qua hình ảnh Khất sĩ chơn truyền sống theo tứ y pháp.

 

 

Mở đầu bài kinh với âm vang Sư tử hống, Đức Thế tôn đã nhấn mạnh:

Sa môn! Sa môn! … Các Ông phải tự nhận: Chúng tôi là Sa môn.

Này các Tỳ kheo, các Ông đã được danh xưng như vậy … các Ông phải tự tu tập như sau:

Chúng ta sẽ thọ trì và thực hành những pháp tác thành Sa môn, những pháp tác thành Bà la môn. Như vậy, danh xưng này của chúng ta mới chân chánh và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật. Và những đồ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích“.

 

Ngôn ngữ Kinh văn của Đức Phật được Ni sư giảng giải và đưa ra những ví dụ rất thực tế và dễ hiểu. Qua bài Kinh, Ni sư làm sáng tỏ danh xưng Khất sĩ với những pháp tác thành sa môn đầu tiên được ý cứ đó là: “Tứ Y Pháp: ăn, mặc, ở và bệnh

 

 

 

Trong thời hiện đại ngày nay, đời sống vật chất khá tiện nghi, người xuất gia thật khó lòng tuân thủ theo đúng văn kinh trong phạm hạnh tu học. Nhưng nếu người Khất sĩ biết ứng dụng Tứ y pháp vượt thoát ngôn tự đúng với tôn chỉ giới định tuệ, đồng thời sống tỉnh thức – thiểu dục, tri túc, giữ đúng giới hạnh chắc chắn sẽ thành tựu lợi ích ngay trong hiện tại.

Bài pháp được khép lại với sự thành tâm kính nguyện cho toàn thể đại chúng tu học tinh tấn, tăng trưởng đạo hạnh và an lành trong Chánh pháp!

Ban Truyền thông NGKS.