Lòng chân thành chính là thiện nghiệp

Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó. Nhưng ta có thể mang theo bên mình lòng chân thành, thứ đã giúp mình biến một người xa lạ thành một người bạn ngày trước…

“Mang một đóa hoa đến đâu, hương hoa theo đến đó, không rời. Những Nghiệp ác Nghiệp thiện mà mỗi người đã làm cũng như vậy, luôn theo bước chân họ đi đến cuối đất cùng trời”. 

Một người trồng trong sân nhà một cây xanh, sau nhiều năm chăm sóc, cây cao to, khi không còn ở nơi đó nữa, muốn mang cây theo, không được. Người đó chọn ít hạt giống tốt, mang theo. Với kinh nghiệm và hiểu biết từ những ngày chăm cây ngày trước, khi đến nơi ở mới, người đó dễ dàng trồng cho mình một cây mới, như xưa. Người ấy cũng không thể mang theo được ngôi nhà của mình, nhưng sẽ mang theo được kinh nghiệm khi xây cất ngôi nhà ngày trước, để làm ngôi nhà mới cho mình.

00

Kinh nghiệm đó, những ngày miệt mài làm việc, tính toán này nọ, chính là Nghiệp. Thứ sẽ theo người ta đến góc bể chân trời. Như hương trên nhụy hoa.

Không ai có thể mang những vật chất tích góp cả đời bước qua cánh cửa sinh tử, chỉ mang theo được những toan tính trong lòng khi làm những việc ấy.

Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, sau mỗi ngã rẽ, người ta lại mất đi một vài người, thôi không đi chung nữa. Ở ngã rẽ mới, có những người mới, bước vào, đi cùng. Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó.

Không thể mãi mang theo bên mình một người bạn, nhưng có thể mang theo bên mình lòng chân thành, thứ đã giúp mình biến một người xa lạ thành một người bạn ngày trước, ở khúc quanh mới, ở ngã rẽ mới, lòng chân thành mang theo đó lại biến một người xa lạ mới thành một người quen. Lòng chân thành đó chính là Nghiệp.

Ánh mắt hiền, đôi tay ấm, đôi chân vững chãi không ngại khó đi chung với nhau qua những ngày khó khăn chính là Nghiệp, Nghiệp thiện.

Và ánh mắt dữ, lời nói ác… cũng chính là Nghiệp, Nghiệp ác, sẽ như thế nào, người biết, đúng không?

Vô Thường