Lục căn – trần – thức

Lục là sáu, căn là giác quan, Lục căn là sáu giác quan của con người, gồm có: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn, Thân căn và Ý căn, tương ứng với Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

 

IMG_7924

NHÃN

 Hàng mi cong chớp mở

Thấy nẻo qua lối về

Tròng soi sâu bể khổ

Nhìn diệu pháp thoát mê.

  

NHĨ

 Hai vành che mưa gió

Đón bao tiếng thị phi

Lắng nghe hồi chuông mõ

Thiện duyên đã thầm thì.

 

TỶ

 Thấp cao gồ thẳng lệch

Đến đi hơi hai luồng

Khổ vui qua sổ nghẹt

Thở nhẹ nhàng xả buông.

 

 THIỆT

 Mỏng mềm dài ba tấc

Nếm đắng chát chua cay

Chạm vị thiền ngọt mát

Phiền não vụt tan bay.

 

 THÂN

 Hợp thành duyên tứ đại

Huyết lệ quyện thịt da

Nạp thâu vô quái ngại

Nhẹ bổng bước vào ra.

 

Nẩy sinh trong chớp nhoáng

Bay nhảy giỡn càn khôn

Phút định thần tưởng quán

Tiễn đưa chuyện mất còn.

 

 SẮC

 Xanh vàng cam trắng đỏ

Đậm nhạt cờ phất bay

Muôn màu vui xóm nhỏ

 Quên đen đời trắng tay.

  

THANH

 Nhạc vàng reo thổn thức

Than vãn động bát hương

Phong linh rung tịnh thất

Diệu âm vỗ vô thường.

 

 HƯƠNG

 Gió đưa làn phảng phất

Thơm nức quyện tanh tao

Nhang trầm hoà trời đất

Sen lòng ngát thanh cao.

  

VỊ

 Thế thái trao lạt mặn

Yêu thương vẫn ngọt bùi

Cơm chay hồi mạt vận

Mùi thiền dỗ an vui.

 

 XÚC

 Chuỗi lần nâng từng hạt

Gối quỳ bên tổ đường

Ôm chuyện đời ngột ngạt

Trét lên kẽ nứt tường.

  

PHÁP

 Diệu thường khi diễn nói

Kinh ngọc thếp lời vàng

 Chùa nghèo đêm sám hối

Bát nhã hồi rung vang.

  

NHÃN THỨC

 Ngắm hoa tươi vừa héo

Thấy sinh diệt đương nhiên

Cầu luân hồi lắc lẻo

Chánh kiến trước ngả nghiêng.

 

 

NHĨ THỨC

 Nghe từng câu pháp cú

Tiếng búa đập vô minh

Vọng về âm thần chú

Tâm lắng đọng thanh bình.

 

 TỶ THỨC

 Liên hoa hương ngào ngạt

Còn cậy mùi bùn tanh

Gỗ thơm từ mộc đạc

Hương ngược gió trong lành.

 

 THIỆT THỨC

 Vị thiện lành nêm nếm

Khổ qua đắng lưỡi môi

Cơm chùa chia từ bếp

Ngọt ngon đẫm tình người.

 

 THÂN THỨC

 Chân thành qua ngũ thể

Thỉnh chuông lạy tấy trần

Chắp tay sen búp hé

Vai gầy gánh ăn năn.

  

Ý THỨC

 Tinh hoa thâm cốt tuỷ

Dở hay bên chánh tà

Tư duy theo ngón chỉ

Đường trần cấu vượt qua. 

Tâm Không Vĩnh Hữu