Lúc lạy Phật và ngồi thiền tác ý tâm từ bi và tâm khiêm hạ như thế nào?

Khi ta rải tâm từ, nguyện lòng thương tất cả chúng sinh, thì chính mình là nơi xuất phát để cho lòng thương yêu đó trải ra khắp nơi mọi chốn. Như vậy thì bản ngã còn không?

 

Đáp:

Bản ngã còn lớn hơn! Vì mình chính là điểm xuất phát: “Con nguyện thương yêu tất cả chúng sinh” – tâm đó rất tốt, nhưng bản ngã cũng đang lớn lên từ từ. Chúng ta phải hiểu, đạo lý lúc đó là con dao hai lưỡi, rất đáng sợ!

Giai đoạn đầu, phải khởi tâm thương yêu tất cả chúng sinh, nhưng tu lâu rồi phải tiến lên bước nữa, là nguyện muôn loài thương yêu lẫn nhau, lúc đó mình không còn là trung tâm nữa. Nguyện cho muôn loài thương yêu lẫn nhau để xóa đi mình là trung tâm phát ra tình thương. Nếu còn nuôi dưỡng cái trung tâm ấy để phát ra tình thương thì bản ngã sẽ lớn dần dần.

Còn khởi tâm tác ý khiêm hạ, nguyện thấy mình như cỏ rác cát bụi để có thể tôn trọng tất cả mọi người. Khi tác ý nguyện như vậy, mình cũng sẽ chưa có gì đặc biệt, nhưng lời nguyện đó in vào trong tâm, khi bước vào đời sống, gặp mọi người, mình có quý trọng tự nhiên mà không biết tại sao.

Thí dụ như mình là người giàu, thì đối với người nghèo cũng có hơi coi thường. Nhưng mình phát được tâm nguyện đó, thì tự nhiên trước mặt là một người ăn mày rách rưới, mình vẫn không có tâm coi thường, mà mình cũng không biết tại sao.

Thiền Tôn Phật Quang.