Lúc quan hệ vợ chồng nếu tâm khởi lên câu Phật hiệu thì làm thế nào?

Quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Đang lúc phát sanh quan hệ, tự nhiên danh hiệu Phật khởi lên trong tâm giống như bánh xe đang chuyển động, là Phật tử có gia đình làm sao tránh khỏi tội bất kính?

Hỏi: Người tại gia lập gia đình sanh con đẻ cháu, duy trì nòi giống đời sau. Quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Đang lúc phát sanh quan hệ, tự nhiên danh hiệu Phật khởi lên trong tâm giống như bánh xe đang chuyển động, đây chính là không niệm mà tự động niệm. Ngay chổ mà ba nghiệp không sạch sẽ, Thánh hiệu tự nhiên xuất hiện thì nên quán tưởng như thế nào?

Những vấn đề như thế trước đây không dám viết thư hỏi thầy, vì sợ sự hỏi đáp này làm ô nhiễm việc học Phật pháp. Nhưng mà nghĩ đến người sau này có thể gặp những vấn đề như thế, những bạn đạo khác cũng gặp vấn đề như thế, cho nên mạo muội mà thẳng thắn thưa hỏi, cầu xin Thầy chỉ dạy.

Nằm nghe pháp rồi ngủ có phạm bất kính?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp:

Với bối cảnh như vậy mà không quên tịnh niệm, có thể biết thường ngày dụng công rất sâu. Mục đích tránh đi sự không cung kính thì nên nhanh chóng chuyển niệm. Có thể quán tưởng hoa sen, cây báu, lầu cát, ao vàng…

Như vậy tuy chổ ô uế mà không mất tịnh niệm, giống như hoa sen mọc ở ao hồ mà không bị nhiễm bùn nhơ, thì không có vấn đề không cung kính. Mong đạo hữu có thể lãnh hội ý nghĩa đó.

 Trích Tịnh Độ vấn đáp