Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn)

Chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức hoa đăng kính lễ Đức Phật A Di Đà

Chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức hoa đăng kính lễ Đức Phật A Di Đà

 

Hàng ngàn ngọn hoa đăng thành kính hướng về Đức Phật A Di Đà đã được chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) thắp sáng lung linh vào tối ngày 17-11-Nhâm Dần (10-12).

 

Chương trình được diễn ra theo nghi thức truyền thống của chùa Hoằng Pháp. Tại đây, đại chúng được nghe sơ lược về tiểu sử ngày vía Đức Phật A Di Đà, 48 lời đại nguyện của Đức Phật…

Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 1
Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng lung linh trước Phật đài

Trong không khí thiêng liêng, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp sáng trước Phật đài. Đại chúng đã đồng loạt tụng đọc 12 lời nguyện.

Cuối buổi lễ, đại chúng được lắng nghe lời pháp nhũ từ chư tôn thiền đức, giúp cho hành giả tu Tịnh độ có định hướng trong việc tu tập và chí nguyện để về thế giới Cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 2
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 3
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 4
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 5
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 6
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 7
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 8
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 9
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 10
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 11
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 12
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 13
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 14
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 15
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 16
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 17
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 18
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 19
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 20
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 21
Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 22

 

 

Lung linh đêm hội hoa đăng vía Phật A Di Đà tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn) ảnh 23