Mệnh lệnh của lương tâm, của đạo lý

Từ đây cho tới cuối cuộc đời, tất cả những Phật tử ta phải làm phước rất nhiều. Một vượt lên đi luôn, hai là quay trở lại phải có phước rất lớn. Và với cái phước rất lớn đó ta không sống cho mình, ta không hưởng thụ cái phước đó, và dùng cái phước đó mà đem Phật pháp cho muôn nơi.

 

Nếu lỡ mà ta phải trở lại làm người, thì yêu cầu ta phải đạt được cái mục tiêu làm người có phúc lớn, chứ không được làm người mà có cái phúc ít quá, không được! Kiếp này là ta đã sai lầm. Chứ hôm nay ta ngồi đây với thân phận con người, mà phước ta không nhiều, phải không ạ? Thề hẹn nhau kiếp sau, nếu ai đã vượt lên những cõi cao siêu thì không nói, nhưng nếu còn phải trở lại tái sinh làm người thì ta có một yêu cầu gắt gao: Ta phải là những con người phước rất là lớn, chứ không được làm người phước ít nữa.

Đây là điều bắt buộc, đây là yêu cầu nha, đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh của lương tâm của đạo lý.

Ta không được quyền làm con người trở lại mà phước ít quá, nếu phải trở lại làm người. Chứ còn không là phải vượt lên những cõi cao hơn của những vị tu hành đắc đạo. Mà nếu chưa đạt được, phải trở lại làm người, thì phải là con người phước rất nhiều.

Còn đi trong sinh tử thì còn cần phước đức

150

Mà tại sao phải làm người mà phước rất nhiều?

Bởi vì chính bản thân ta bớt đau khổ và ta có dư năng lực để giúp đỡ mọi người, để hoằng hóa độ sinh.

Vì ta phước ít quá, ta độ ai không được, nói không ai nghe. Nhưng khi ta có phước lớn rồi, ta rất dễ đem Phật pháp đến cho mọi người.

Nên vì vậy buộc ta phải có phước lớn, chứ không được làm một người mà phước làng nhàng, ít ít, là đó là một sai lầm. Là không được phép!

Không được phép làm lại thân phận người lần nữa mà phước quá kém!

Nhớ như vậy. Đây là một lời thề, và đây là mệnh lệnh của Sư Phụ.

Từ đây cho tới cuối cuộc đời, tất cả những Phật tử ta phải làm phước rất nhiều. Một vượt lên đi luôn, hai là quay trở lại phải có phước rất lớn. Và với cái phước rất lớn đó ta không sống cho mình, ta không hưởng thụ cái phước đó, và dùng cái phước đó mà đem Phật pháp cho muôn nơi.

Nhớ giùm, đây là mệnh lệnh của trái tim nha.

TT. Thích Chân Quang