Minh Đăng Quang: một khúc hùng ca

Ôi!

Đất mẹ Việt Nam!

Nguồn cội thiêng liêng với bao đời làm nên trang sử:

– Từ thuở Âu Cơ chia biệt Long Quân

Dạo bước về đầu non, vui chốn biển hồ

Chia nửa đàn con xây dựng cơ đồ ngàn năm văn hiến.

– Mười tám đời Hùng Vương xưng vua một cõi

Nét đẹp hiền hòa một quả dưa xanh,

Một cặp bánh chưng, một đĩa bánh dày,

Một trang anh hào dời núi lấp sông chặn đứng dòng nước lũ,

Một tấm áo bào trên ngựa sắt nhổ tre đánh đuổi giặc Ân…

– Hào kiệt giúp dân nào đâu chỉ trang dũng tướng

Các nữ anh hùng cỡi tượng thần uy

Chị em bà Trưng đánh đuổi ngoại xâm

Nợ nước, thù chồng quyết tâm đền trả,

Tại núi Ngàn Nưa bà Triệu hội quân chống bọn hung tàn

Bên ngọn hương giang giữ mình tuẫn tiết…

 

Ôi!

Đất mẹ Việt Nam!

Nơi đất hóa tiên rồng

Nơi đạo đức nảy mầm bát ngát thanh trong

Tiếp đón những đoàn viễn du từ miền đất Phật.

Bước chân khất sĩ thanh bần

Đại lực, đại hùng chai sần vì đá sỏi

Dẫm đá, đạp gai, bước qua vạn lý trùng khơi

Vượt đại dương xanh thẳm và sa mạc khô cằn

Các Ngài chở nặng trang kinh

Với lòng từ bi và trí tuệ

Đã ươm mầm giác ngộ cho đất mẹ Việt Nam

Từ ngày đầu thế kỷ.

 

Ôi!

Đất mẹ Việt Nam!

Từ thuở bào thai văn hiến

Đã mang dấu ấn pho kinh, hình ảnh Phật-đà

Các xứ Bành Thành, Luy Lâu, Yên Tử từ đấy mà ra.

Dấu tích Phật Quang

Từ đỉnh non thiêng độ chàng mặc khố,

Đến Chi Cương Lương, Khương Tăng Hội, Khâu Đà La

Các Tổ khơi nguồn – Các Sư tiếp nối

Từ Ấn Độ đến Việt Nam liền một hiệu Thích Ca.

Rồi một thoáng phù vân…

Mới đó đã hơn 2000 năm danh sử

Hơn hai mươi thế kỷ tắm mình trong nhịp máu ông cha

Không phân chủng tộc màu da

Tụng trang kinh Phật chung là Thích tôn

 

Ôi!

Phật giáo Việt Nam!

Gắn liền với cuộc chiến chống giặc Mông ba cuộc

Rồi cởi áo mão cân đai,

Bỏ ngai vàng lẫm liệt

Mặc vào áo nâu sồng,

Cạo mái tóc chinh nhân

Từ bậc đế vương thành nhà sư áo vải thanh bần

Để lại cho đời dòng thiền Cư Trần Lạc Đạo.

Lại như thiền phái Vô Ngôn Thông, thiền phái Thảo Đường

Các bậc danh Tăng bao đời rạng danh sách sử

Biết bao thiền ngữ, đạo ca

Biết bao ý đẹp chan hòa câu kinh.

 

Ôi!

Phật Giáo Việt Nam!

Vào thuở suy vi cùng tột

Bởi nạn chiến tranh giết sãi đốt chùa

Thế quyền danh lợi hơn thua

Bao nhiêu phiền lụy chát chua tấc lòng

Cuộc sống với muôn trùng dâu bể

Thiếu áo cơm xiết kể đói nghèo

Trăm ngàn khổ ách vai đeo

Những trang hiền sĩ núi đèo ẩn tu.

 

Ôi!

Phật giáo Việt Nam!

Chợt đón chào Hiền giả

Bên dòng sinh tử

Trong một đêm trăng ngà

Khi đất trời còn tắm giọt sương sa

Một mẹ Việt Nam trở mình chuyển dạ

Tiếng một Thánh nhi cất giọng chào đời

Như khởi xướng điệu hoan ca nối nhịp Phạm âm từ miền xứ Ấn.

Lúc ấy!

Ngài không đi bảy bước trên bảy đóa sen hồng

Ngài không nhìn ngôi sao Bắc Đẩu từ phía hừng đông

Tay chẳng chỉ trời hay chỉ đất thốt lên lời Đại Sĩ.

Ngài chỉ cất giọng khóc òa như muôn thế nhân chung

Nhưng tiếng khóc không mang niềm bi thống

Mà tiếng của cung đàn báo hiệu bậc vĩ nhân,

Ngài đã đến như vầng dương vừa chớm

Báo tin vui đến xứ sở Việt này

Trời tỏa nắng như Phật về an ngự

Đóa hoa lành lộng ngát một ngày mai.

 

Ôi!

Phật giáo Việt Nam!

Một ngọn đèn chơn lý!

Một ngọn tuệ đăng chuẩn bị sáng bừng.

Độ tuổi mười lăm

Cái tuổi thơ ngây, tuổi ăn, tuổi học

Tuổi của hình hài, sức vóc non tơ

Vậy mà làm chuyện không ngờ

Khởi tâm đại lực qua bờ tử sinh.

Ngài rời cha mẹ, gia đình

Tìm đường viễn xứ đăng trình tầm sư.

Rồi ngày tháng không từ không biệt

Chuyện hợp tan ai biết mà lường

Trở về vâng lệnh song đường

Nên duyên cầm sắc hiền nương thế trần.

Rồi trả nợ mãn phần loan phụng

Lại ra đi trọn chữ tu hành

Quyết tâm cắt mái tóc xanh

Xuất gia nhập đạo trở thành hiền tăng.

 

Ôi!

Khất Sĩ Việt Nam!

Một thân, một bóng hình lịch sử

Ngồi an nhiên ngắm ngọn thủy triều

Nhấp nhô dưới bóng tịch liêu

Bảy ngày nhập định tâm khêu đạo lành.

Một buổi bình minh

Bên bãi đá chông chênh lấn biển

Ngọn dương xanh che phủ bóng hình

Đức Ngài bừng ngộ chân linh

Chơn như thể nhập, thần minh hiển bày.

Thuyền trí huệ từ nay rẽ sóng

Minh Đăng Quang tỏ bóng soi đời

Đèn này chiếu rực ngàn khơi

Cõi Nam quê mẹ nơi nơi thái hòa.

 

Ôi!

Khất Sĩ Việt Nam!

Một nhà sư áo vải

Thị hiện chốn ta-bà buổi hôm nay

Nối truyền Thích Ca chánh pháp

Xiển dương công hạnh thoát trần

Đời sống không không trong sạch

Lấy Tứ y pháp làm chỗ dựa nương

Sống chốn rừng cây, sơn thạch

Nhà cỏ, nghĩa địa, tha ma

Hang cầu, hiên miếu làm nhà

Đội trời, đạp đất độ tha tháng ngày.

Đường xa xứ lạ

Nắng cháy vai gầy

Hai bờ Nam – Bắc

Tâm khéo hợp xây.

 

Bàn tay chánh pháp

Gieo hạt giống lành

Kết y bá nạp

Chơn lý cao thanh.

Bàn tay người dệt nên tất cả

Hiện tâm lành đá sỏi đơm hoa.

 

Ôi!

Minh Đăng Quang pháp giáo!

Những lời vàng như những hạt châu

Đây là pháp bảo từng câu

Mỗi đêm Ngài viết xây cầu con đi

Biết bao lẽ huyền vi nhiệm mật

Chỉ cho đời sự thật hiển nhiên

Triển khai đường lối tu thiền

Có chỉ, có Quán kết duyên Niết-bàn.

Đường giới luật khuôn vàng thước ngọc

Soạn kệ thi pháp học độ trò

Con đường Bát chánh thơm tho

Những điều đạo đức làm đò độ sinh.

 

Ôi!

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam!

Đi qua biết bao thế cuộc điêu linh

Mỗi vùng đất mẹ

Mỗi chốn dân sinh

Mỗi tộc người hữu duyên hữu phước

Đến nghe đoàn du tăng rồi nhập bước đăng trình.

Nơi nào tà kiến, vô minh

Y vàng thức tỉnh hàm linh xa gần.

Biết bao trú xứ khởi xây

Những tịnh xá, cốc liêu

Những nhà tăng, bảo tháp

Những lối nhỏ thiền hành

Những gốc cây tĩnh tọa.

Lấy chính tên xứ sở, ghép chữ “Ngọc” nên danh

Tiếp nhận độ sanh, người xuất gia ghép thành chữ “Giác”

Hàng tín nữ, thiện nam

Nương về quy y vĩnh lạc

Suốt đời nương tựa bóng vàng y.

 

Ôi!

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam!

Một thuở hiện thân Bồ-tát

Tổ sư về!

Tịnh xá an vui

Tĩnh lặng nụ cười

Nhẹ nhàng tâm thức.

Tổ sư về!

Hàng trạng giản đơn

Một bát, ba y

Gót đất chai sờn

Vai trần sương gió.

Tổ sư về!

Lợi tha làng xóm nhỏ

Các bóng hiền Tăng giới đức vô ngần

Cư sĩ bạch y quay về nương tựa

Mẹ già rơm rớm lệ châu

Xúc động cúng dường trai tịnh

Các đàn con nhỏ hớn hở nghe kinh

Khắp chốn quê mình

Đạo vàng trỗi nhịp.

 

Ôi!

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam!

Trái tim nhói lên một niềm đau thế hệ

Trong một sáng trời Xuân

Khắp nơi hoa nở tưng bừng

Tăng Ni, Phật tử rưng rưng tiễn Người.

Ngài căn dặn những lời tâm huyết

Rồi ra đi tràn đầy khi tiết

Vào nơi núi Lửa ẩn mình

Chúng con vững một đức tin

Ngài đi rồi sẽ khởi trình về thôi…

 

Ôi!

Kính Lạy Đức Tổ Sư!

Con quỳ đây giữa cõi lòng thổn thức

Tổ sư hỡi! Tội tình thân con lắm

Thống khổ triền miên đã tự lâu rồi

Kinh sám hối tận lòng con tha thiết

Nhớ thương về đất Tổ những ngày xưa…

 

Con bây giờ tha hương nơi đất Ấn

Mà dạ mỏi mòn nhớ nước Cửu Long

Thao thức từng đêm, hồn luôn khắc khoải

Tiếc bóng vàng y giăng ngập trong lòng

 

Con nhớ Tổ thuở xưa tầm chánh giác

Trải mười năm thân choàng mảnh cà-sa

Đời Tổ sư vạn dặm khắp quê nhà

Giã cõi tạm, vân du về cõi Niết.

 

Con nhớ Tổ như thương sông nhớ núi

Vì núi sông từng chứng kiến bóng Ngài

Còn lưu dấu bước chân người phá thạch

Bước chân còn hiển hiện tận hôm nay.

 

Thương nhớ làm sao cội nguồn Khất sĩ

Ăm ấp trong tim không thốt nên lời

Trống ngực liên hồi….

kính yêu tha thiết…

Ba tiếng Minh Đăng Quang….

…ba tiếng tuyệt vời…

 

Thành phố Meerut, Ấn Độ, 21/10/2023

Ban TTTT Hệ Phái