Minh và vô minh

Con muốn hỏi khi mình vô minh hiểu sai, thấy sai và chọn sai thì Pháp có phải luôn điều chỉnh và vận hành đúng nhân, quả phước báo của mỗi chúng sinh không thưa Sư Ông?

Câu hỏi:

Con chào Sư Ông ạ!
Nhà con có người chồng luôn bỏn xẻn, con cái dù học giỏi, nhưng cũng không cho học lớp chọn. Chỉ được học lớp đại trà vì học phí rẻ. Đến khi cháu vào học, bạn bè lười, hư, cháu khóc về kể, con muốn chuyển lớp cho con thì bị mắng nhiếc không tiếc lời. Sư Ông ơi, con nhẫn để pháp vận hành, thấy tâm sân sinh diệt, nhưng con vẫn không vượt qua được nỗi lo cháu bị ảnh hưởng khi học lớp kém và ý thức không cao. Giờ cháu mới 11 tuổi, còn cả 4 năm cấp 2. Con cúi xin Sư Ông từ bi cho con lời dạy ạ. Con thành kính cảm ơn Sư Ông.
Con Giác Mẫn

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Nói cháu siêng năng học hành là được. Thực ra khả năng của một người không lệ thuộc vào việc học trường lớp lắm. Những thiên tài xuất chúng hầu hết không có bằng cấp.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh