Mơ và thực

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1250 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mẹ tôi là Phật tử, kính tin Tam bảo và sống thiện lành. Khi mẹ tôi mất, gia đình tôi thành tâm cung thỉnh chư Tăng làm lễ cầu siêu, cúng dường, bố thí, phóng sinh… tạo phước để hồi hướng công đức cho mẹ. Sau tuần chung thất một thời gian, tôi mơ thấy một vị thầy tới nói rằng mẹ tôi đã vãng sinh. Xin cho biết ý nghĩa của giấc mơ này? Gia đình tôi đã làm khá đầy đủ các nghi lễ cầu siêu, vậy mẹ tôi có được vãng sinh?

(NGÂN GIANG, giangtran1…@gmail.com)

Bạn Ngân Giang thân mến!

Giấc mơ là một trong những hoạt động tâm lý bình thường của con người. Tuy vậy, đến nay giấc mơ vẫn còn nhiều bí ẩn, các nhà khoa học cũng chưa thể biết tường tận. Ngoài những giấc mơ thông thường, có căn nguyên và dữ liệu từ đời thực còn có những giấc mơ kỳ lạ (dường như dữ liệu từ kiếp trước) hoặc giấc mơ có chức năng dự báo gần như chính xác điều sắp xảy ra.

Với trường hợp của bạn, thiết nghĩ đó là giấc mơ bình thường. Bạn là người con có hiếu, thương kính người mẹ thân yêu của mình. Khi mẹ mất, bạn đã dốc hết tâm thành, làm tất cả những điều tốt nhất cho mẹ. Bạn thành tâm cung thỉnh chư Tăng làm lễ cầu siêu là việc cần thiết. Theo nghi lễ Phật giáo, chư Tăng (cùng đạo tràng) sẽ hộ niệm cho người mất trong các ngày tang lễ, tuần thất cho đến chung thất. Trong thời gian này, gia đình bạn cũng được khuyến khích tu tập như ăn chay, giữ giới, tụng niệm, nhất là làm phước trong khả năng để đem công đức phước báo hồi hướng cho người quá cố. Thương mẹ, mong cho mẹ được sinh vào cõi lành nên bạn đã tự nguyện, hoan hỷ làm tất cả thiện pháp với tâm trong sạch.

Sau ngày chung thất, bạn nghĩ trong chừng mực nào đó bạn đã báo hiếu cho mẹ, chắc hiện giờ mẹ đã an vui nơi cõi giới an lành. Tất cả lòng thương kính mẹ mà bạn đã làm được, hình ảnh chư Tăng đến cầu nguyện và an ủi, động viên trong tang lễ cùng với tâm mong ước mẹ được vãng sinh đã hình thành nên giấc mơ của bạn. Bạn “mơ thấy một vị thầy tới nói rằng mẹ tôi đã vãng sinh” là giấc mơ có chất liệu từ đời thực, phản ánh từ chính đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bạn.

Riêng vấn đề “Gia đình tôi đã làm khá đầy đủ các nghi lễ cầu siêu, vậy mẹ tôi có được vãng sinh” lại là một chuyện khác. Thực tế, chỉ Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán mới biết chính xác về nơi tái sinh của chúng sinh. Chúng ta là người phàm nên không biết được chuyện này. Học giáo pháp chúng ta chỉ biết khái quát tùy theo hạnh nghiệp thiện ác của người mất đã tạo ra khi còn sinh tiền mà tái sinh vào cõi giới tương ứng. Nghiệp của mỗi người là nhân duyên chính yếu, quyết định cảnh giới tái sinh. Còn tất cả sự hộ niệm và tạo phước của con cháu để hồi hướng chỉ nhằm trợ duyên thêm cho người mất, là nhân duyên thứ yếu, không mang tính quyết định.

Nếu người tạo nghiệp cực ác thì khi mất sẽ tái sinh vào cõi dữ, cầu nguyện và hồi hướng phước cho vị này cũng tốt nhưng khó thay đổi cục diện vấn đề. Người tạo nghiệp cực thiện sau khi mất sẽ tái sinh vào cõi lành, cầu nguyện và hồi hướng phước cho vị này thì càng tốt đẹp thêm; những người này đã kiến tạo được nẻo về và không cần chúng ta trợ duyên vẫn tái sinh vào tịnh cảnh. Còn người tạo nghiệp thiện ác đan xen, nếu hiện đời biết thành tâm sám hối, phát nguyện tu hành, khi mất được cầu siêu và hồi hướng phước cho thì cơ hội sinh về cõi lành sẽ rất cao.

Mẹ của bạn lúc sinh tiền đã biết quy hướng Tam bảo và sống thiện lành, lúc mất thì được con cháu hiếu thảo lo chu toàn tang lễ, tạo phước và siêu độ. Với sự hội tụ của nhiều thiện duyên như thế, thiển nghĩ, mẹ bạn sẽ đủ phước phần để sinh vào cõi lành.

Chúc bạn tinh tấn!