Mộng gì.. rồi cũng hóa hư vân

Mới đó người đi, giấc mộng tàn / Vô thường hoài gõ nhịp nhân gian../ Bôn ba, tất bật rồi.. sương khói / Vạn sự vùi quên dưới mộ vàng.

 

a51

Mới đó đà sang đến tháng Mười

Dòng đời cứ thế lẹ làng trôi

Ngày đi đêm tới không dừng nghỉ

Lưu dấu tàn phai trên mắt, môi.

 

Mới đó màu hoa nhạt úa rồi!

Tiếng cười tao ngộ.. chợt xa xôi.

Hân hoan, phiền muộn.. vời theo gió

Quyện áng mây thu dạt cuối trời.

 

Ta đến nơi đây ắt vạn lần?

Mộng gì.. rồi cũng hóa hư vân

Nằm mơ quán trọ là quê cũ

Nên trót vương mang lắm nợ nần.

 

Sáng nay sờ sững nghe tin bạn

Đi vội, chưa chào giả biệt nhau

Hôm qua vừa gặp lời chưa cạn

Tháng Mười.. sao rớt giọt mưa ngâu!

 

Mới đó người đi, giấc mộng tàn

Vô thường hoài gõ nhịp nhân gian..

Bôn ba, tất bật rồi.. sương khói

Vạn sự vùi quên dưới mộ vàng.

 

Mới đó, nhìn gương tóc đã phai

Thôi chừ buông xuống.. nhẹ hai vai

Ta về kẻo chậm hoàng hôn xuống

Lỡ chuyến đò ngang khóc hận hoài..

 Gửi con một chút niềm thương

Như Nhiên