Một tượng phật Quan Âm quý suýt bị tiêu hủy

Bảo vât quốc gia tượng Quan Âm chùa Hạ, một trong những pho tượng Quan Âm bằng gỗ lớn và đẹp nhất trong những loại hình tượng Quan Âm Nam Hải (Diệu Thiện) mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 16, từng suýt bi tiêu hủy trong hoàn cảnh đặc biệt.

Một tượng phật Quan Âm quý suýt bị tiêu hủy - Ảnh 1.

Việc thờ và tạo tượng Quan Âm ở Việt Nam đã được nhắc tới trong văn bia thời Lý, Trần. Tuy nhiên văn bia được nhắc tới việc tạo tượng Diệu Thiện sớm nhất hiện biết cho tới nay là văn bia ”Tam giáo tượng minh bi” ở chùa Cao Dương (Thái Bình) thế kỷ 16.

Theo Báo Người Lao Động