Nằm mơ thấy lần lượt từng người đã mất trong gia đình là do đâu?

Kính thưa Sư Ông! Dạo gần đây, con hay nằm mơ thấy lần lượt từng người đã mất trong gia đình con. Có hôm trong giấc mơ con biết người đó đã chết, có hôm thì không biết. Như vậy là do nguyên nhân gì vậy Sư Ông? Xin Sư Ông từ bi khai thị cho con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Nếu không phải do tiềm thức của con tái hiện lại hình ảnh những người thân đã mất thì do những người thân này báo mộng. Nếu vậy con nên hồi hướng phước cho họ để họ sớm siêu sinh.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh