Nắng hạ đời mơ

Thứ hai là tướng – Núi Già/ Hình dung thay đổi, dần dà suy vi/ Tuổi cao sắc thái yếu suy/ Uống ăn nghẹ vướng, tánh thì lãng quên

 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tóc da xanh đỏ, không bền

Ngựa trúc hoa thắm, nay rền Cối cưu

Dẫu rằng mắt sáng luy lâu

Nay mờ mờ ảo sắc màu khó phân

Tai tinh Sư Khoáng phúc âm

Cũng dần dần điếc, thanh âm mơ hồ

Thời gian liễu úa thu rơi

Xuân tàn hoa héo rã rời điêu linh

Kiếp người ngả bóng phù sinh

Trời chiều im lặng hữu tình hư vô

Về đâu – Đông hải sương mờ

Tướng già mùa hạ, thuyền mơ lặng buồn

Trời nồng đá chảy sầu vương

Nắng vàng hiu hắt, tỏa hờn trăm sông

Hoa tàn liễu úa phái hồng

Bướm oanh rộn sắc, trơ vòng cánh khô

Kệ rằng:

Đời người bọt bể chơ vơ

Sống chết thọ yểu bên bờ nước trôi

Lênh đênh ngả bóng luân hồi

Thân như liễu biếc, thu phôi pha buồn!

Phan chàng xưa, đầu xanh vương

Lã Vọng nay, tóc vô thường bạc phơi

Sá chi thấm thoát sự đời

Non đoài ác lặng, ngậm ngùi qua mau.