Ngày Đức Phật thành đạo là ngày Tết của đạo Phật và của cả nhân loại

Chúng ta phải tôn vinh, phải làm cho ngày Thành Đạo trở thành một niềm vui lớn chung của mọi người. Vào ngày này, chúng ta phải mặc đồ đẹp, đi thăm hỏi nhau, tặng quà, gửi thiệp cho nhau, để nhắc mọi người nhớ là ngày này hơn 2.500 năm trước đã có một con người đạt được sự giác ngộ tuyệt đối.

 

Gần 2.600 năm trước, giữa nhân gian, trong tâm hồn của một con người bừng lên chân lý tuyệt đối, bừng lên ánh sáng giác ngộ. Kể từ đó, bóng đêm từ từ lui ra, ánh sáng từ từ lan tỏa. Đó là bình minh của nhân loại. Đó là ngày đặc biệt quan trọng để cho chúng ta tôn vinh, ca ngợi, tưởng niệm, tôn thờ.

Chúng ta tôn vinh ngày sinh của Đức Phật, chúng ta được phước là mình hay được chúc mừng sinh nhật. Nếu chúng ta tôn vinh ngày Thành Đạo của Phật thì sau này chúng ta được cái phước là sẽ Đắc Đạo. Ngược lại, nếu chúng ta coi thường Lễ Thành Đạo tức là trong tâm mình không có cái nhân của sự Đắc Đạo. Vì vậy, chúng ta phải xem Lễ Thành Đạo là ngày lễ quan trọng nhất, long trọng nhất trong tất cả những ngày lễ khác.

Hãy cùng chúng tôi xiển dương Ngày Đức Phật thành Đạo

1

Chúng ta phải tôn vinh, phải làm cho ngày Thành Đạo trở thành một niềm vui lớn chung của mọi người. Vào ngày này, chúng ta phải mặc đồ đẹp, đi thăm hỏi nhau, tặng quà, gửi thiệp cho nhau, để nhắc mọi người nhớ là ngày này hơn 2.500 năm trước đã có một con người đạt được sự giác ngộ tuyệt đối.

Nếu chúng ta không đến chùa dự lễ được thì ở nhà mình cũng phải thắp hương tưởng niệm và ngày đó phải tổ chức cho thật vui. Chúng ta phải gặp nhau, phải vui mừng đối xử tốt và chúc nhau những câu chúc tốt đẹp nhất. Ví dụ như, Tết mình chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, ăn nên làm ra, cầu gì được nấy,… Nghĩa là chúc nhau đủ điều tốt đẹp, nhưng đó đều là những lời chúc tầm thường.

Còn lời chúc cao quý nhất nhân ngày Thành Đạo là: “Tôi xin chúc bạn sẽ được Đắc Đạo”. Đó là lời chúc cao quý nhất trong tất cả những lời chúc. Nên từ nay và mãi mãi về sau vào ngày Thành Đạo, chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay chào nhau và xin chúc tất cả chúng sinh sẽ Đắc Đạo. Đó là lời chúc tốt đẹp nhất, cao quý nhất trong mọi lời chúc.

Đón mừng sự kiện vĩ đại này, chúng tôi khởi đăng loạt bài xiển dương Đạo Phật và ngày Đức Phật thành Đạo, cũng như kêu gọi Phật tử mọi miền có các hành động thiết thực tưởng nhớ Ngài.

TT. Thích Chân Quang