Ngày giờ tuổi tác tốt xấu?

Người ở thế gian mỗi khi làm một việc gì thì đi coi ngày giờ, tuổi tác. Nhưng quý vị thấy rằng ngày giờ mà có thể quyết định được tốt xấu thì không cần ai phải tu tập nữa.

 

10375091_1498444293703269_5203994100599886145_n

Vì thế ngày nào mà mình có tụng kinh, có niệm Phật, có cúng dường, làm phước thiện v.v… thì ngày đó là ngày tốt, còn nếu mà mình cho rằng ngày tháng tuổi tác trong sách vở là tốt thì mình không cần làm phước, không cần tu tập, vậy thì làm sao phước sanh ra được?

Quý Phật tử có lòng tin sâu chắc vào Tam bảo thì phải biết mình có tạo công đức thì cái phước sanh ra. Còn nếu mình không có tạo, không tu tập thì cái phước không bao giờ đến với mình được hết.

Bản thân mình phải cố gắng tu tập, có tu tập thì sanh ra cái phước, chứ không thể tự nhiên cái phước mà có được.

Quý vị nên cố gắng tìm hiểu Phật pháp để có lòng tin nơi Tam Bảo, từ đó nương theo lời dạy của Đức Phật rồi thực hành trong đời sống hằng ngày để không bị ảnh hưởng những tư tưởng lệch lạc, bị trói buộc bởi ngày giờ thì không nên.

Ngày lành tháng tốt là do mình hay do Thầy?

HT.Thích Hoằng Tri