Nghiệp quan tâm đến gì?

Những gì nghiệp quan tâm, sẽ là hành trang bạn mang theo sau khi rời bỏ hình hài này, và hình thành nên kiếp sống mới tương ưng với những gì nghiệp lực mang theo.

Nghiệp không quan tâm đến bạn có bao nhiêu tiền, mà quan tâm đến việc bạn dùng tiền của bạn có để giúp ai không.

Nghiệp không quan tâm đến việc bao nhiêu người sẽ đến an ủi động viên bạn, mà bạn đã an ủi động viên bao nhiêu người, khích lệ bao nhiêu người.

Nghiệp không quan tâm đến việc bạn có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu sổ đó mà nghiệp quan tâm đến việc bạn đã giúp bao nhiêu người có được mái nhà để che mưa nắng.

Chuyển hoá nghiệp cần bắt đầu từ tâm

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nghiệp không quan tâm đến việc tuổi thọ bạn dài bao lâu, mà nghiệp quan tâm đến thời gian bạn sống trên cõi đời đã làm được bao nhiêu việc tốt giúp người giúp đời.

Nghiệp không quan tâm đến việc bạn có bao nhiêu con, mà quan tâm đến việc bạn nuôi dạy con bạn trở thành người như thế nào.

Nghiệp không quan tâm đến việc bạn trở thành bố mẹ, mà nghiệp quan tâm đến việc bạn yêu thương bố mẹ bạn như thế nào.

Nghiệp không quan tâm đến việc bạn có bao nhiêu bạn bè, mà nghiệp quan tâm đến việc bạn có đối xử với những người bạn của bạn như là người bạn tốt không.

Nghiệp không quan tâm đến việc nghề nghiệp của bạn là gì, mà nghiệp sẽ quan tâm đến việc bạn đang làm nghề của mình hết lòng chưa, làm công việc đang làm tốt nhất chưa và nghề nghiệp của bạn có phải là chánh mạng không (làm ăn chân chính).

Những gì nghiệp quan tâm, sẽ là hành trang bạn mang theo sau khi rời bỏ hình hài này, và hình thành nên kiếp sống mới tương ưng với những gì nghiệp lực mang theo.

Pháp Nhật