Ngôi chùa vàng nằm trong hang động nổi tiếng nhất Sri Lanka

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Dambullam còn là một địa điểm khảo cổ quan trọng của châu Á. Người Sri Lanka thời tiền sử đã sống trong những hang động ở khu vực này trước khi Phật giáo xuất hiện.

 

Ngôi danh lam cổ tự Dambulla hang động huyền bí (දඹුලු ලෙන් විහාරය) còn có tên gọi là chùa Vàng, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991, tọa lạc tại trung tâm của đất nước Sri Lanka. Ảnh: Sri Lanka Insta Tours.

Ngôi danh lam cổ tự Dambulla hang động huyền bí (දඹුලු ලෙන් විහාරය) còn có tên gọi là chùa Vàng, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1991, tọa lạc tại trung tâm của đất nước Sri Lanka. Ảnh: Sri Lanka Insta Tours.

Nằm ở trung tâm của đảo quốc, quần thể hang động này có con người cư trú từ khoảng thế kỷ 1 TCN. Nơi đây có hơn 80 hang động nằm trong một tảng đá lớn, cao 160 mét so với khu vực đồng bằng xung quanh. Ảnh: Away With The Steiners.

Nằm ở trung tâm của đảo quốc, quần thể hang động này có con người cư trú từ khoảng thế kỷ 1 TCN. Nơi đây có hơn 80 hang động nằm trong một tảng đá lớn, cao 160 mét so với khu vực đồng bằng xung quanh. Ảnh: Away With The Steiners.

Các điểm tham quan chính bao gồm 5 hang động nằm dưới chân tảng đá. Vào năm 1938, các hang động này được tôn tạo với hàng cột vòm và lối vào sơn màu trắng. Ảnh: exploreLANKA.

Các điểm tham quan chính bao gồm 5 hang động nằm dưới chân tảng đá. Vào năm 1938, các hang động này được tôn tạo với hàng cột vòm và lối vào sơn màu trắng. Ảnh: exploreLANKA.

Bên trong hang động chứa nhiều tượng và tranh cổ, phản ánh lịch sử tôn giáo của cộng đồng dân cư khu vực qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Aksgar.me.

Bên trong hang động chứa nhiều tượng và tranh cổ, phản ánh lịch sử tôn giáo của cộng đồng dân cư khu vực qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Aksgar.me.

Theo thống kê, hệ thống hang động Dambullam có tổng cộng 153 bức tượng Phật, 3 tượng của các vị vua Sri Lanka, 4 bức tượng của các vị thần và nữ thần. Sau này có thêm tượng của hai vị thần Hindu là Vishnu và Ganesha. Ảnh: andBeyond.

Theo thống kê, hệ thống hang động Dambullam có tổng cộng 153 bức tượng Phật, 3 tượng của các vị vua Sri Lanka, 4 bức tượng của các vị thần và nữ thần. Sau này có thêm tượng của hai vị thần Hindu là Vishnu và Ganesha. Ảnh: andBeyond.

Các bức tranh tường được vẽ ở Dambullam có tổng diện tích 2.100 mét vuông. Chúng mang những nội dung giáo huấn, như sự cám dỗ của quỷ Mara và bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Ảnh: Inika Art.

Các bức tranh tường được vẽ ở Dambullam có tổng diện tích 2.100 mét vuông. Chúng mang những nội dung giáo huấn, như sự cám dỗ của quỷ Mara và bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Ảnh: Inika Art.

Trần hang được sơn bằng những hoa văn phức tạp, trong đó chứa đựng những ẩn dụ tôn giáo. Có thể tìm thấy ở đây những hình ảnh của Đức Phật và Bồ tát, cũng như các vị thần và nữ thần khác. Ảnh: Reddit.

Trần hang được sơn bằng những hoa văn phức tạp, trong đó chứa đựng những ẩn dụ tôn giáo. Có thể tìm thấy ở đây những hình ảnh của Đức Phật và Bồ tát, cũng như các vị thần và nữ thần khác. Ảnh: Reddit.

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Dambullam còn là một địa điểm khảo cổ quan trọng của châu Á. Người Sri Lanka thời tiền sử đã sống trong những hang động ở khu vực này trước khi Phật giáo xuất hiện. Ảnh: Sri Lankan Expeditions.

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Dambullam còn là một địa điểm khảo cổ quan trọng của châu Á. Người Sri Lanka thời tiền sử đã sống trong những hang động ở khu vực này trước khi Phật giáo xuất hiện. Ảnh: Sri Lankan Expeditions.

Điều này được thể hiện qua qua những bãi chôn lấp, nơi có những bộ xương của con người niên đại khoảng 2.700 năm tuổi, được tìm thấy quanh vùng. Ảnh: Srilankanarteka.com.

Điều này được thể hiện qua qua những bãi chôn lấp, nơi có những bộ xương của con người niên đại khoảng 2.700 năm tuổi, được tìm thấy quanh vùng. Ảnh: Srilankanarteka.com.

Điều này được thể hiện qua qua những bãi chôn lấp, nơi có những bộ xương của con người niên đại khoảng 2.700 năm tuổi, được tìm thấy quanh vùng. Ảnh: Srilankanarteka.com.

Điều này được thể hiện qua qua những bãi chôn lấp, nơi có những bộ xương của con người niên đại khoảng 2.700 năm tuổi, được tìm thấy quanh vùng. Ảnh: Srilankanarteka.com.