Người Công giáo có theo đạo Phật được không?

Con là người Công giáo và đã theo đạo Phật được hơn một năm nay. Con thấy mình đã tìm được con đường của mình nhưng con vẫn chưa đủ can đảm để quy y vì con sợ làm bố mẹ phiền lòng. Nếu con đã quy y nhưng hằng tuần vẫn đi lễ nhà thờ thì có phạm tội không ạ?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt là quy y Phật. Hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh là quy y Pháp. Hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành (lương thiện) là quy y Tăng. Nếu con thể hiện thái độ sống đúng tốt như thế tức đang quy y Tam Bảo. Khi đi chùa hay nhà thờ mà thân tâm con vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì vẫn quy y Tam Bảo, vượt ra ngoài hình thức tôn giáo.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh