Người nhỏ dễ thương nếu được người lớn sống đời dễ thương hướng dẫn đúng đắn

Những người tự cho mình là lớn cũng phải biết xem xét lại cái lớn của mình, lớn thì phải lao, chứ không phải lớn láo. Lớn lao có nghĩa là các việc lao nhọc thì người lớn phải nhận lấy trách nhiệm để gánh vác.

Tất cả những người nhỏ rất dễ thương, nếu chúng có được những người lớn hướng dẫn đúng đắn và sống đời sống dễ thương.

Bây giờ ra giữa xã hội, mười người thì hết chín người than phiền giới trẻ ham chơi, không biết nghe lời người lớn, nhưng một số người lớn quên đi chính mình đã làm cho tuổi trẻ thất vọng. Người lớn ở đây là những người cho mình lớn trong gia đình, trong tổ chức, trong xã hội thì phải xét lại cái người lớn của mình, kể cả những người tự cho mình là lớn trong tôn giáo.

Những người tự cho mình là lớn cũng phải biết xem xét lại cái lớn của mình, lớn thì phải lao, chứ không phải lớn láo. Lớn lao có nghĩa là các việc lao nhọc thì người lớn phải nhận lấy trách nhiệm để gánh vác. Người lớn thì đáng lẽ ăn 10 giờ đây ăn 2 thôi, phải nhường bớt đi 8 cho người dưới; đối với ngủ đáng lý ngủ 8 tiếng, thì người lớn chỉ ngủ 5, 6 tiếng thôi, đó gọi là lớn lao, nhờ vậy mới lao và nhờ lao mới lớn, chứ không lao lấy gì để lớn?

5 nguyên tắc vàng tạo nên những đứa trẻ tuyệt vời

69832866_961106007573546_5732830674918834176_n

Quý vị hãy nhớ mà thực tập hạnh lớn lao, luôn luôn lắng nghe cái mới, lắng nghe các em trẻ nói chuyện với nhau và từ cái nói chuyện đó, mà mình hiểu được tâm lý của nó, mới có những trò chơi thích ứng lôi kéo các em đi tới với tổ chức mình.

Nhất định một tuần phải có một trò chơi mới, một bài hát mới, một câu chuyện mới; chứ khi các anh đứng trước các em mà chưa mở miệng thì các em biết các anh sẽ nói gì rồi, làm sao gọi là đổi mới phải không quý vị? Nếu quý vị là nhà giáo, quý vị phải biết đổi mới cách tư duy, cách diễn đạt.

Chả mà ngon cách mấy, cứ dọn ăn hoài thì cũng ngán và mình sẽ đi tìm rau khoai, rau muống để ăn.

HT. Thích Thái Hòa