Người Phật tử nên làm gì trong ngày Tết Đoan Ngọ?

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, hưởng ứng Tết diệt sâu tham, sân, si để mảnh vườn tâm luôn được thanh tịnh, trong sạch, tốt tươi, thì chúng ta phải chăm gieo hạt giống thiện lành, tu tập, trì giới, học Pháp, thực hành đúng lời Phật dạy…

Tết Đoan Ngọ (hay Tết diệt sâu bọ) diễn ra vào mùng 5 tháng 5 Âm lịch hàng năm theo phong tục của một số quốc gia châu Á, với tín ngưỡng dân gian người Việt mong muốn diệt sâu bọ làm hại mùa màng và tẩy giun trong đường tiêu hóa.

Là người dân Việt Nam, đồng thời cũng là người đệ tử Phật, để hưởng ứng ngày Tết Đoan Ngọ nhưng vẫn thực hành theo đúng lời Phật dạy, các Phật tử sẽ cùng nhau đón Tết Đoan Ngọ trên tinh thần diệt “sâu tham”, “sâu sân”, “sâu si”.

Từ đó giúp cho mảnh vườn tâm trong mỗi người chúng ta được tươi tốt, hoa công đức, trái phước báu được tăng trưởng, nụ từ bi đâm chồi, mầm thiện Pháp được nảy lộc; vững bước tiến tu trên con đường giải thoát.

Người tu phải dẹp bỏ tham sân si

193727357_4151318814932577_738203792210802279_n

Theo giáo lý nhân quả của đạo Phật, chúng ta gieo nhân gì sẽ gặt quả đó; nhân thiện lành khi đủ duyên sẽ trổ quả thiện lành; ngược lại gieo nhân xấu ác khi đủ duyên sẽ trổ quả xấu ác. Do đó, trong ngày Tết Đoan Ngọ, hưởng ứng Tết diệt sâu tham, sân, si để mảnh vườn tâm luôn được thanh tịnh, trong sạch, tốt tươi, thì chúng ta phải chăm gieo hạt giống thiện lành, tu tập, trì giới, học Pháp, thực hành đúng lời Phật dạy…

Bên cạnh đó, chúng ta cần biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật nhiều hơn; bố thí đến những người nghèo khổ, cúng dường Tam Bảo để vun bồi phước báo lành cho mình để thiện Pháp tăng trưởng, căn lành thêm lớn, kiên cố vững tâm đến ngày thành tựu đạo quả Bồ Đề.

Chủ trương của đạo Phật là từ bi, bác ái. Đạo Phật tôn trọng quyền được sống của tất cả chúng sinh. Do đó, người Phật tử: “Ngày mà giết sâu bọ thì Phật tử ăn Tết Đoan Ngọ với tinh thần người con Phật. Chúng ta tu tập, làm cơm chay cúng Phật, bố thí cho người nghèo và tụng kinh từ bi, gửi tâm từ cho tất cả muôn loài. Mong cho con sâu, cái kiến cũng sớm chuyển kiếp lên cảnh giới tốt đẹp hơn… Vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng Phật Pháp để ăn Tết Đoan Ngọ như vậy sẽ lợi ích”.

Theo Chùa Vạn Đức. 

YT