Người sau khi chết thiêu ra xá lợi, có chứng minh được họ đã vãng sanh hay không?

Xá lợi là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hoa gọi là “kiên cố tử”. Đây là một loại cảm ứng, đa số có quan hệ với định công. Riêng với người niệm Phật là có quan hệ với tâm thanh tịnh, tâm càng thanh tịnh định lực càng sâu thì xá lợi này sẽ kết càng tốt và càng nhiều.

Điều này không can hệ gì với việc vãng sanh. Thiêu ra xá lợi không thể chứng minh rằng họ được vãng sanh. Việc vãng sanh, một chứng minh đáng tin cậy nhất là ở lúc lâm chung tự mình họ nói: “Phật đến đón tôi rồi”. Đây mới là thật, là thật sự vãng sanh. Những người khác nói nhìn thấy gì đó đều không đáng tin, nhất định phải tự mình họ nói ra là thấy Phật, thấy tây phương tam thánh đến tiếp dẫn, điều này mới thật đáng tin. Còn phải xem phẩm hạnh cả một đời của họ, lúc bình thường công phu tu tập tương ưng với phẩm hạnh thì khẳng định là vãng sanh.

Hiện nay lưu lại xá lợi hoặc nhục thân thật tế mà nói, thời kỳ mạt pháp những chuyện kỳ quái rất nhiều. Chuyện kỳ quái gì đây? Là giả mạo, xá lợi có thể giả mạo, ngay đến nhục thân cũng có giả mạo, đồ giả, không có thật. Quí vị nhìn thấy xá lợi rất đẹp, vừa dùng tay ấn xuống liền bể, chứng tỏ không phải thật. Nếu là thật, dùng búa đập cũng không bể, đó mới là thật.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều xá lợi, nhưng chưa từng được trải qua thí nghiệm. Vừa trắc nghiệm, đồ giả quá nhiều, thật thì rất hiếm. Vì sao có hiện tượng như vậy? Ma đến nhiễu loạn, chẳng phải quí vị yêu thích cái này hay sao? Nên ma thừa cơ hội này mà bày trò ảo thuật, làm ra rất nhiều cho bạn xem để mê hoặc dụ dỗ bạn.

Cho nên đối với việc này chúng ta phải dùng lý trí để xem xét, chớ bị tình cảm dẫn dắt. Đối với xá lợi, thật ra có hay không cũng chẳng sao. Có rất nhiều người tu hành không muốn lưu lại xá lợi, cũng không muốn lưu nhục thân cho mọi người làm kỉ niệm, thật phiền toái, đa sự.

HT. Tịnh Không