“Người trước làm ác, sau làm lành như trăng ra khỏi mây che”

Cô ấy hỏi việc cô làm phước như cúng dường và làm từ thiện thì có giúp giảm bớt nghiệp sát sanh và nghiệp buôn bán thịt chúng sanh không?

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có người thân, cô làm nghề bán thịt heo đã mấy chục năm. Cô tâm sự cô rất khổ tâm với nghề nghiệp của mình vì cô biết đó là nghề không thiện lành. Nhưng nếu bỏ nghề thì cô sợ không đủ tài chính để lo cho con cái ăn học. (cô có 2 người con, 1 trai đã lớn nhưng hay gây nợ bên ngoài rồi cô phải trả, 1 gái đang học cấp 2).
Cô hay cúng dường các chùa và thường làm từ thiện, mong những việc phước cô làm giúp cô nhẹ bớt nghiệp.
Tâm nguyện của cô là sau khi con gái cô có nghề nghiệp ổn định cô sẽ nghỉ bán rồi tu tại gia. Trước đây cô mua heo sống rồi đem đến lò mổ lấy thịt, nhưng sau này cô chỉ mua lại thịt để bán.
Con xin Thầy cho cô lời khuyên ạ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Đức Phật dạy: Người trước làm ác, sau làm lành như trăng ra khỏi mây che. Vì vậy, chị ấy đã bắt đầu chuyển hướng phước thiện tức đang bước dần ra khỏi bóng tối. Hơn nữa chị ấy làm sai nhưng biết mình làm sai, chứ không phải chấp sai là đúng, tức không phải người chấp mê bất ngộ. Thực ra thiện ác chỉ là bài học để giác ngộ, nếu làm sai xấu mà giác được còn hơn làm đúng tốt mà không giác.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh