Người tu niệm Phật vãng sanh không có thân trung ấm, vậy sao phải trợ niệm?

Hỏi: Nếu hơi thở sau cùng là niệm Phật ngay sau khi tắt thở, có biết khi nào thần thức rời khỏi thân xác, có thể bảo chứng họ vãng sanh Cực Lạc không? Đã nói tu niệm Phật vãng sanh không có thân trung ấm, vậy tại sao phải trợ niệm?

01

Đáp: 

Việc này còn phải xem lại duyên số của họ, cho nên lúc này trợ niệm rất quan trọng. Bạn phải hiểu là tại sao mình đến giúp họ. Sau khi con người tắt thở rồi, thần thức chưa rời khỏi thân xác ngay, bạn phải hiểu điều này. Người niệm Phật vãng sanh thì không có thân trung ấm, vậy tại sao phải niệm tám tiếng, mười tiếng, mười hai tiếng đồng hồ là nhằm giúp họ an toàn, ý là vậy! Chỉ có lợi, không có hại.

Lúc họ qua đời có nhiều người trợ niệm như vậy làm tăng cao phẩm vị cho họ. Có nhiều người ủng hộ như vậy, cho nên họ đến Thế Giới Cực Lạc cũng rất vinh quang, không đến nỗi phải cô thân chiếc bóng một mình vì đằng sau có nhiều người ủng hộ, ý là như vậy. Thật sự vãng sanh là khi tắt thở là đi liền, nhưng mà Chư Cổ Đức có dạy rằng niệm Phật tám tiếng hay mười hai tiếng đồng hồ hoặc thời gian nhiều hơn nữa càng nhiều càng tốt. Thật sự mà nói âm dương hưởng lợi, dù họ đi rồi cũng thị hiện cho chúng ta thấy.

 

Chúng ta niệm Phật càng lâu, sắc mặt càng đẹp, tướng mạo cũng đẹp hơn, điều này làm người niệm Phật chúng ta sanh tín tâm hơn, đồng thời toàn thân mềm mại, dù để một hai tuần mới thay đồ cho họ cũng vẫn còn mềm mại. Điều này hoàn toàn không giống người bình thường, nó khiến ta sinh tín tâm.

 

Phương pháp trợ niệm lúc lâm chung

HT. Tịnh Không