Nhân duyên nào mà có người chuyển giới?

Nhân duyên nào mà có người chuyển giới: nam thành nữ, nữ thành nam. Và người chuyển giới có được phép lập gia đình không? Và cần sống kiếp người này như thế nào cho thuận Pháp?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Tất cả cũng đều do nghiệp duyên của họ. Tất nhiên khi họ đã chuyển giới vẫn lập gia đình được. Vấn đề không phải là giới tính mà là biết sống đúng tốt hay không thôi.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh