Những cách trừ phiền khổ

Muốn có được an lạc và hạnh phúc, chúng ta phải đoạn trừ phiền não, không để nó ngự trị trong lòng. Nhưng đó là việc không dễ dàng gì, vì phiền não có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi.

Niệm ngưng chấp về thân thể: xả

Niệm ngưng chấp về cảm giác buồn vui: xả

Niệm ngưng chấp về các trạng thái tâm lý: xả

Niệm ngưng chấp vào hoàn cảnh cuộc sống: xả

Hãy xả bỏ những cố chấp riêng tư

12744099_776117019187027_3144501839322212573_n

Lời thêm:

Ví dụ: bớt chấp vào hoàn cảnh cuộc sống như dù gặp thuận lợi cũng không kiêu căng tự đại dù gặp khó khăn trở ngại cũng không chán nản lùi bước.

Sống trong hoàn cảnh nào, trong vị trí nào khu xử theo vị trí ấy mà không rời tôn chỉ hướng thiện từ bi.

Tập bớt cố chấp, bớt dính mắc, bớt bị trói buộc bởi hoàn cảnh, bởi thân quyến, bởi chính mình.

Bớt từ những thứ dễ bớt nhất

Buông xả từ những thứ dễ xả nhất

Dần đến tập xả những thứ khó xả

Dù chưa thể buông xả, bớt chấp ngay được, nhưng chúng ta hiểu một cách rõ ràng là càng chấp càng khổ, bớt chấp ít khổ, hết chấp, hết khổ…

Như vậy cuộc sống của ta sẽ nhẹ nhàng thanh thản có nhiều niềm vui hơn..

TS.Thích Hạnh Tuệ