“Những cây trầm ở rừng sâu không cần cuộc đời này biết đến”

Những cây trầm ở rừng sâu, nó không cần cuộc đời này biết đến nó làm chi hết, bởi vì biết đến nó càng sớm chừng nào, nó chết yểu chừng nấy. Còn những cây tràm, bạc hà thì quảng cáo nhan nhản. Còn thật sự là trầm thì nó ở đâu?

“Những cây trầm ở rừng sâu không cần cuộc đời này biết đến”

…Quý thầy cô, đừng có mặc cảm rằng mình không có bằng cấp, không có vị trí trong giáo hội, không ai biết mình là ai. Cũng không cần họ biết mình là ai.

Những cây trầm ở rừng sâu, nó không cần cuộc đời này biết đến nó làm chi hết, bởi vì biết đến nó càng sớm chừng nào, nó chết yểu chừng nấy. Còn những cây tràm, bạc hà thì quảng cáo nhan nhản. Còn thật sự là trầm thì nó ở đâu? Nó khiêm cung lắm, ở trong rừng sâu, mà thiên hạ muốn tìm nó ‘Phải ngậm ngãi tìm trầm’…

Nét đẹp của người xuất gia

1

Những hạt kim cương ẩn sâu dưới lòng đất, mà con người đào xuống dưới mười mấy mét, rất nguy hiểm. Người ta đãi mười rá thì mới được tí xíu xiu kim cương thôi. Nên những thứ rất quý, người ta mới đi tìm. Để tìm được thì cũng dễ tán thân mất mạng. Nhưng trầm với kim cương là cái gì? Không là gì đối với Tăng bảo! Trong khi quý thầy cô là thành viên của Tăng bảo. Châu báu xuất thế gian!

Đôi khi mình đánh mất vai trò bổn phận trách nhiệm của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đi, mà chạy theo những cái hư huyễn phù phiếm của thế gian, rồi quỳ lụy trước cái đàm giãi kẻ trí thức trong đời đã nhờm tỏm và khạc ra, rồi mình lấy cái đó mà trang nghiêm, làm đẹp đời mình! Quả thật là đáng xấu hổ. Lấy gì để chánh pháp hưng thịnh. Hưng thịnh chỗ nào chứ? Mình đã đánh mất bản chất, bản thể của mình rồi, thì lấy gì chánh pháp hưng thịnh?”

HT. Thích Thái Hòa