Những dấu hiệu cho biết bạn sẽ đi về cõi lành trong tương lai

Tin rằng không một ai, không một vị thần linh nào có quyền ban phước giáng họa cho bản thân, chỉ có tự ta mới có khả năng tạo ra hạnh phúc hoặc đau khổ cho chính mình.

 

1

1. Sẵn lòng chia sẻ tài sản mà mình đang có cho bất cứ ai đang cần đến chúng, dù chỉ là con ong cái kiến hay một người nghèo khó đi qua đường.

2. Biết ghê sợ và hổ thẹn trước những gì tội lỗi xấu ác.

3. Biết trân trọng mạng sống, sức khỏe và sự hạnh phúc của kẻ khác, dù đó chỉ là những côn trùng nhỏ nhiệm.

4. Biết trân trọng tài sản của người khác, do đó không tìm cách chiếm đoạt dù với bất kỳ hình thức nào.

5. Biết trân trọng sự thật và sự minh bạch, không làm bất kỳ điều gì phải giấu diếm kẻ khác hoặc nói những điều không thật có.

6. Làm chủ được dục vọng, không tham dục, không để cho tham dục chi phối lý trí.

7. Biết trân trọng trí tuệ, không dùng những chất kích thích làm ảnh hưởng đến sự minh mẫn của bản thân.

8. Tin rằng mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho từng hành động, lời nói và suy nghĩ của bản thân. Do đó, trước khi làm, nói hoặc suy tư về điều gì cũng nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả của nó.

9. Tin rằng không một ai, không một vị thần linh nào có quyền ban phước giáng họa cho bản thân, chỉ có tự ta mới có khả năng tạo ra hạnh phúc hoặc đau khổ cho chính mình.

10. Thường rải tâm từ cho tất cả chúng sanh

-Tôi được an vui, mong chúng sanh được an vui như tôi.

-Tôi không có nạn khổ thân tâm, mong rằng chúng sanh không có nạn khổ thân tâm như tôi.

Thiện Tri Thức