Nơi ấy bình yên

Khi con ve sầu bắt đầu gọi Hạ, khi cái nắng mùa hè bắt đầu trở lên oi ả, kèm theo nó là những trận mưa đầu mùa kéo về, đó là lúc chư Tăng Ni quy tụ trong một màu áo vàng thanh tịnh, cùng nhau tu hành miên mật trong giáo pháp của đức Thế Tôn. Đó là mùa An cư kiết hạ.

Từ khi Phật còn tại thế, mùa an cư luôn là mùa mà chư Tăng quay về an trú một nơi, sống hòa hợp và tu hành miên mật, nhằm khai mở trí tuệ cho hàng đệ tử. Nhằm trau dồi và nuôi lớn pháp Tam vô lậu học là Giới Định Tuệ, biểu lộ tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Qua đó củng cố niềm tin cho hàng Phật tử tại gia.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Con, một phật tử tại gia có duyên lành được cận kề tu học và trợ duyên cho đạo tràng an cư, vô cùng hạnh phúc vì như được sống lại thời Phật còn tại thế. Tịnh nghiệp đạo tràng an cư cho con sự bình yên. Mùa an cư này con được học theo Tăng đoàn: xa rời sinh hoạt ồn ào của cảnh trần giúp cho con được thanh tịnh sáu căn, lại có thời gian học tầm kinh điển và được nghe lời pháp từ kim khẩu của chư tôn Đức Tăng như HT. Giác Giới với chia sẻ về sự hình thành và con đường tu đạo của Tổ sư khai sáng hệ phái Khất Sĩ, “Tu và nghiệp” trích từ Chơn Lý 44 của Tổ sư Minh Đăng Quang và “Phương pháp tu tập thiền định”; rồi những bài kinh nhỏ từ kinh “Trung A Hàm” do HT. Giác Toàn tận tâm chia sẻ. “Ý nghĩa an cư kiết hạ” được TT. Giác Trí thuyết giảng v.v… Đây là những phương tiện thù thắng mà cũng là thể hiện sự quan tâm của Tăng đoàn đối với việc sách tấn, hướng dẫn cũng như bổ sung kiến thức về đường lối tu học của Hệ phái cho đạo tràng an cư của Ni giới nơi vùng Tây nguyên xa xôi.

Đạo tràng an cư giúp cho tu sĩ cũng như cư sĩ tại gia chúng con thanh tịnh tâm và là nơi câu hội của tứ chúng tu học, tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, nghe pháp, học kinh, trì giới luật, tham vấn luận, để phát sanh niềm tin chánh tín vào giáo lý Đức Bổn Sư Thích Ca, hiểu rõ được chân lý vô thường, sanh, lão, bịnh, tử, đang chi phối cuộc sống con người.

Nói đến “an cư kết hạ” không ai không biết đây là giới luật Đức Phật đề ra cho hàng tu sĩ Phật giáo. Nhưng qua đó hàng Phật tử chúng con đã học được nhiều điều bổ ích từ quí Tăng Ni. Tinh thần tu học hòa hợp trong đời sống lục hòa của qúy vị giúp chúng con có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời.

Chúng con thấy được sự yếu kém và bất lực không thể chiến thắng bản thân trước cám dỗ của cuộc sống đời thường, nhưng cũng nhờ đó, con lại cảm nhận được sự tiến bộ trong tâm thức mình trước cái nhìn của Phật pháp.

Thấy được ý chí, nghị lực, sự nhẫn nại, lòng từ bi và can đảm khi tu là đang trả nghiệp. Con thấy được con đường đau khổ và sự giải thoát đang hiện hữu trước mắt bằng phương pháp tu tập thiền định.

Từ đây, từ mùa an cư này con nguyện trải tâm mình cùng dìu dắt nhau qua đêm tối của luân hồi sinh tử, để một ngày không xa, nhất định sẽ vượt qua cơn mê của phiền não vô minh, trí tuệ được khai thông tỏa sáng.

Bằng tất cả tấm lòng của người con Phật, con xin gửi vào đây đôi dòng cảm xúc chân thành khi được sống một mùa an cư trọn vẹn niềm tin và bình yên trong dòng sữa pháp. Con nguyện sống bình an sâu sắc trong mỗi phút giây, con nguyện lắng nghe bằng tất cả trái tim mình để thấu hiểu, để yêu thương và tha thứ, nguyện tu tập tinh tấn để trở thành một đoá sen thanh khiết trong vườn hoa Phật pháp.

Ngọc Chơn